Utskriftinställningar för Abicart ZPL Print App - Postnord integrationen

Hur att ställa in utskriftinställningar för Abicart ZPL Print App - Postnord integrationen

När ni har installerat Abicart ZPL PrintApp for Windows  behöver ni göra några inställningar på er dator för att utskriftsfönstret ska öppnas automatiskt när ni väljer "utför funktion på markerade beställningar" i Abicart admin. 

 

Så här gör ni:

0) Installera Abicart ZPL PrintApp for Windows och exportera en order till Postnord

1) Beställningar >> Beställningar >> Ta fram en order som exporterats till Postnord
2) Markera ordern >> Utför funktion på markerade >> EDI labels. Då laddas filen ner.

image.png

3) Öppna utforskaren (file explorer)

4) Markera filen (1)

5) Välj Öppna med (Open with) (2)

6) Välj choose another app (3)

 

7) Välj Abicart ZPL Print App + bocka i rutan + OK

 

8) Upprepa: Markera ordern >> Utför funktion på markerade >> EDI labels
Nu kommer nedan fönster öppna sig (se bild).

Klicka på (7) och välj (8)

 

9) Upprepa för tredje gången: Markera ordern >> Utför funktion på markerade >> EDI labels

 

10) Välj sedan skrivare för utskrift och spara.

10) Nu kommer utskrift-fönstret öppnas automatiskt.

 

 

Länk till manual: Postnord Skicka Direkt - Postnord TA