Produktegenskaper (attribut)

Skapa egenskaper för produkter

Vad är produktegenskaper (attribut)?

Om man har produkter där man vill presentera olika egenskaper så kan man skapa en mall för detta som man sedan enkelt kan välja på varje produkt. Säg att man exempelvis säljer DVD-filmer och vill lista regissörer och skådespelare på filmerna är produktegenskaper en utmärkt funktion att använda. Egenskaperna presenteras i en tabell under köpknappen på produktsidan. Se markeringen på bilden nedan.

Denna funktionen finns endast i abonnemangen Webshop Plus och Webshop Pro.

Skapa egenskaper

Produktegenskaper skapas på en produktmall som man sedan kopplar till produkterna.
Produkter -> Produktmallar -> Ny produktmall.

Produktmallens namn

Först måste vi ange ett namn, exempelvis Filmer. Klicka sedan på "Lägg till".

Klicka sedan på fliken "egenskaper" och där har man två val, "Lägg till valmöjlighet" (skapar en lista) eller "Lägg till valfri text" (skapar en tom textruta).
Klicka på "Lägg till valmöjlighet".

Attributets namn - Här anger man ett namn på attributet och i vårt exempel ska vi sälja filmer och vill lista regissör och skådespelare för varje film. Första attributet döper vi till Regissör. 

Typ av information - Kryssrutan "Ett objekt kan ha flera av dessa samtidigt" är en funktion som gör att man kan välja flera alternativ på ett attribut. Men en film har oftast endast en regissör så vi kryssar inte i denna rutan här.

Sök - Vill man att alternativen ska vara sökbara kryssar man i denna. I vårt fall vill vi ju att man ska kunna söka på regissörerna och skådespelarna så vi kryssar i den. 

Presentation

Dölj för kund - Alternativet visas inte på produktsidan.
Länkade värden - Alternativet blir länkat och kopplat till sökfunktionen. Fungerar just nu endast i klassiska teman.

Klicka på "Lägg till alternativ" och ange sedan namn på alla regissörer man vill ha med. I detta exempel har jag skapat sex stycken på bilden nedan.

attribut-1

Vi vill nu skapa skådespelare och där kan det ju vara så att man vill välja flera alternativ så vi ser till att kryssa i  "Ett objekt kan ha flera av dessa samtidigt". Sedan lägger vi till de alternativ vi vill ha. 

attribut-2

Spara sedan mallen och gå in på en produkt.

Produkter -> välj en produkt, redigera. 
I blocket "Egenskaper" en bit ner i vänsterkolumnen finns ett val för "Produktmall". Välj mallen vi skapade och klicka sedan på spara. Då listas de olika egenskaper som finns på mallen, i detta exempel regissör och skådespelare. 

attribut-3

Vi ställde ju in så att man endast kunde välja en regissör och då visas dessa i en lista. Skådespelarna är ett flerval så då kan man hålla inne CTRL-knappen på tangentbordet och sedan klicka och markera flera val. Vi gör två val i detta fält och sparar sedan.

Om vi förhandsgranskar produkten så visas egenskaperna under köpknappen. 

Importera produktegenskaper
Om det är många produkter som ska uppdateras med attribut så kan man importera detta via en textfil. Man behöver ha med produktnummer, produktmallens namn samt de attribut som ska importeras. 

Notera att inställningen "Ett objekt kan ha flera av dessa samtidigt" som gör att man kan välja flera alternativ på en egenskap inte kan importeras. Man kan endast importera ett alternativ på varje egenskap. 

 

Exempel på hur en importfil kan se ut.

Importera sedan filen i den vanliga produktimporten under Produkter -> Importera.
I steg två där man väljer kolumner finns ett block med alla produktmallars egenskaper. 

Klicka sedan på "Starta importen" och vänta tills den är klar. Är det många produkter med många egenskaper så kan det ta en ganska lång stund så det är bara att luta sig tillbaka och avvakta.