Automatisk produktimport via FTP

Importera produktfiler automatiskt från FTP-server

Vad är en automatisk produktimport via FTP?

Det är ganska vanligt att externa leverantörer uppdaterar produkter och lagersaldo kontinuerligt via en textfil och/eller feed och då kan man ställa in att detta ska importeras automatiskt i butiken. Man behöver då en inloggning till servern där denna filen finns eller så får man se till att leverantören laddar upp filen på sin egen server. 

Notera att en FTP-server inte ingår i butikens abonnemang utan detta behöver man lösa separat, exempelvis via sitt webbhotell.

Importen har endast stöd för FTP, ej SFTP.

Vilka filformat stöds?

För att filen ska kunna importeras måste det vara en textfil och det är följande filtyper som stöds: CSV, TXT, TAB och SKV.

En textfil kan även innehåll olika teckenkodning och importen stöder två olika, "Windows UTF-8 (universell)" och "Windows ISO-8859-1 (Latin 1, västeuropeisk)".

Får ni en fil med artiklar från en leverantör bör ni kunna få dem i något av dessa format.

Om ni skapar produkterna i ett kalkylprogram, exempelvis Excel så kan man välja filformat om man väljer "Spara som" och sedan väljer i listan "Filtyp".

Skapa en mall med kolumnordningen

För att systemet ska förstå hur innehållet i filen är sparat måste man göra en manuell import första gången och då spara en mall med kolumnordningen i filen. 

Följ instruktionerna på manualsidan "Produktimport" och sedan under rubriken "Importera en fil med produkter i butiken" och speciellt avsnittet om "Spara kolumnordning till framtida importer". När detta är klart och det finns en sparad mall med kolumnordningen kan vi gå vidare till nästa steg. 

Notera att om kolumnordningen ändras i filen måste man göra om steget ovan och spara en ny mall med den nya ordningen.

Gör inställningarna för FTP-anslutningen

Gå till Inställningar -> Externa kopplingar -> FTP-artikelimport

FTP server - Ange serverns domän eller IP-adress
FTP användarnamn - Användarnamnet till FTP-severn
FTP lösenord - Lösenordet till FTP-servern
FTP sökväg - Om filen som ska importeras ligger i en katalog på servern anger man sökvägen till filen, exempelvis /webshop/produkter/
Filnamnsmönster - Namnet på filen som ska importeras.
Om man vill importera flera filer rekommenderar vi att man placerar alla filer i en och samma katalog. Sedan anger man * som filnamn. Då kommer alla filer i vald katalog importeras. Tänk då på att alla filer måste ha exakt samma kolumnordning för att kunna importeras.

Tänk på att man måste ange exakt filnamn med ev. gemener och versaler för att befintliga produkter ska uppdateras. Om inte artikelnumret hittas skapas en ny produkt.

 

Vill man importera nya produktbilder kan man placera dessa på samma FTP-server som importfilen eller så kan man hämta dem från en annan server. Då kryssar man bara i "Hämta bilder från separat server" och anger uppgifterna dit.

Filformat - Om det finns kolumnrubriker i filen på översta raden, exempelvis "Artikelnummer", "produktnamn" osv. kryssar man i denna rutan. Är det en artikel på första raden i filen låter man den vara urkryssad.

Schema för kolumnordning - När man gjorde den första manuella importen ovan så ska man ha sparat en mall med kolumnordningen i filen. Ange namnet på denna mall. Det måste vara exakt som man skapade mallen med gemener och versaler.

Fältavgränsare - Vet man vilken fältavgränsare filen innehåller väljer man den här, annars väljer man automatisk så försöker systemet känna av detta.

Teckenkodning - Vet man vilken teckenkodning filen innehåller väljer man den här, annars väljer man automatisk så försöker systemet känna av detta.

Uppdateringar

Man behöver ställa in hur artikeln ska hanteras om den redan finns i sortimentet.

Uppdatera informationen - Om artikeln redan finns ska alla uppgifter importeras ändå. Detta är den vanligaste inställningen, speciellt om man gör dagliga uppdateringar av lagersaldo.

Ignorera - Om artikeln redan finns ska det nya innehållet i filen inte importeras.
Denna inställningen är ganska ovanlig men det kan vara så att man inte hanterar lagersaldo utan endast vill importera nya artiklar när leverantören har fått in dessa i importfilen.

Tvinga uppdatering av bilder och bilagor - Om artikeln redan innehåller bilder så kan man tvinga att dessa ska uppdateras ändå, exempelvis om man har uppdaterat bilderna på bildservern och dom har samma filnamn som tidigare. Då kommer bilderna alltid laddas upp även om de redan finns. Denna inställningen gör att importen tar mycket längre tid.