Beställningar

Hantera beställningar. Exportera beställningar till fil. Ta fram sammanfattning och underlag.

Vad är beställningar?

Under ”Beställningar” finns alla beställningar som gjorts i butiken. Man kan bl.a. sortera, hantera, makulera och exportera beställningarna.

Sök efter beställningar

För att söka fram beställningar mellan vissa datum, som är lagda med en viss betalmetod, eller efter ett specifikt ordernummer använder man funktionen "Lägg till sökparameter". Denna filtrering sparas sedan så att de finns kvar när du besöker beställningssidan nästa gång:

Sökning på "Land"

En sökning på ”Land” ger träffar både på beställarens valda leveransland (dit leverans ska ske) och eget land (betalarens land). En sökning på ”Norway” visar alltså både beställningar som levereras till Norge och beställare i Norge som väljer att leverera till något annat land, exempelvis Sverige.

Exportera beställningar

Om du vill exportera alla beställningar finns det en funktion som skapar en CSV- eller en SKV-fil som du kan redigera på din dator och sedan importera tillbaka eller till ett annat system.

Filtypen som skapas bestäms av butikens exportinställningar som kan justeras under Inställningar -> Generellt -> Exportinställningar.

Om du vill ha endast ett urval av alla beställningar kan du fylla i värden i sökfunktionen på sidan och sedan klicka på ”Exportera beställningar”, t.ex. om du endast vill exportera beställningar mellan två specifika datum.

Namnet på länder som exporteras står alltid på engelska, t.ex. ”Brazil”. Eventuella delstaterna eller provinser står på det aktuella landets huvudspråk, t.ex. ”Espírito Santo” (här: portugisiska).

Om du exporterar en CSV-fil används punkt som decimalavskiljare (t.ex. 13.20 kr) och om du exporterar en SKV-fil används komma (t.ex. 13,20 kr).

Utför funktion på markerade beställningar

Om du vill skapa adressetiketter eller följesedlar kan du göra det här. Markera de aktuella beställningarna genom att kryssa i rutan längst till vänster om varje beställning och välj sedan funktion.

Detaljerad orderinformation

För att se all information om en beställning kan man klickar på ordernumret. Man kommer då in på själva ordersidan och kan se vilka produkter som har köpts, kundinformtion samt vilka leverans- och betalmetod som är använd och eventuellt information om exportstatus till externa system (transport- och ekonomisystem). 

Du kan på vissa av blocken visa mer information genom att klicka på pilen i det övre högra hörnet. Om du t.ex. vill markera en beställning som betald men inte skickad klickar du på pilen på blocket ”Utför åtgärd”. Försäkra dig sedan om att endast den eller de åtgärder du vill utföra är markerade innan du klickar på knappen.

Aktivera/debitera reserverade beställningar

När ett köp slutförs så reserveras beställningen i de flesta fall. Man behöver då aktivera/debitera ordern när den skickas iväg för att pengarna ska betalas ut. 

För att aktivera/debitera en order, gå till Beställningar -> klicka på ordernumret -> i boxen "Utför åtgärder", se till att kryssrutan "Debitera ([betalmetodens namn])" är markerad och klicka sedan på knappen "Utför valda åtgärder". Då kommer transaktionen aktiveras hos betaltjänsten och pengarna dras från köparens kort och/eller faktura skickas ut beroende på valt betalsätt.

Man kan även aktivera ordern i orderlistan.
Då klickar man på ikonen med en blixt längst ut till höger.