Bildimport

Funktion för att importera bilder på butikens produkter

Vad är bildimport?

Om du har många produkter och vill slippa lägga in bilder manuellt på varje produkt kan du använda dig av bildimport.

Bilder kan importeras samtidigt som andra produktegenskaper (pris, beskrivning, produktgrupp mm.).

Videoguide

Hur fungerar bildimporten?

Man kan inte lägga in en bild direkt i importfilen utan man måste ange ett filnamn eller URL till bilden. Bilden måste finnas tillgänglig på en server vid importtillfället och det fungerar att importera bilder från en FTP-server eller en webbserver. Bilderna kommer laddas ner och placeras på respektive produkt vid importtillfället. 

Efter att bildimporten är klar kan bilderna raderas från servern. 

Webbserver

Vid import där bilderna finns på en webbserver anger man bildens hela URL i bildkolumnen i importfilen. 

bild-url

FTP-server

Vid import där bilderna finns på en FTP-server behöver man ange inloggningsuppgifter (server, användarnamn och lösenord) till servern i steg 1 i importen (Produkter -> Produktimport). 

I importfilen anger man bildens filnamn i bildkolumnen. 

bild-ftp-1

När du ska importera filen till Textalk fyller du i fälten för FTP-inställningar.

Gå till Produkter -> Importera. Fyll i server, användarnamn, lösenord och katalog.

Importera flera bilder på samma produkt

Om du ska lägga in flera bilder på en produkt måste man skapa rad i importfilen för varje ny bild.

Produktnumret (Kolumn A) upprepas för varje ny bild och sedan placerar man de nya bilderna på rätt rad i bildkolumnen (Kolumn C).

I exemplet nedan kommer fotbollen få två bilder och legobilen tre bilder.

flera_bilder