Domäner & SEO

Koppla domän till butiken och ställ in hur butikens URL'er ska se ut

Under Inställningar -> Domäner & SEO anger man META-titlar, META-beskrivningar samt kopplar domän och ställe in hur butikens URL'er ska se ut.

Titel och nyckelord

Startsidans titel

Sidans titel (TITLE-tagg) är viktig information för sökmotorer.

Ange t.ex. butikens namn i detta fält.

Titlar för produktgrupper och produkter

Ange här grundutformningen av titeln för produktgrupper och produkter. Titeln kan anpassas i detalj för respektive grupp eller produkt.

Nyckelord

META keywords för sökmotorindexering. Skapa en kommaseparerad lista med nyckelord, t.ex. bil, båt, flygplan. Google bryr sig inte om nyckelord längre - det kan vara bra att ha detta i åtanke. Fokusera därför på en bra beskrivning istället.

Beskrivning

META description för sökmotorindexering. Ange en beskrivande text för butiken. Denna text visas i webbläsaren när ett sökresultat visas för din butik.

Beskrivning för produktsidor

META description för produktsidor vars artiklar inte har någon egen beskrivning. 

Om du väljer ”Använd mall” kan du ange så kallade ”shortcodes” för att skapa en dynamisk produktbeskrivning. Möjliga shortcodes:

Domäner & SEO – Produktens namn
Produktbeskrivning
Produktgrupp
– Sökväg till produktgrupp (Huvudgrupp -> Undergrupp)
Produktnummer

Domäner

För att koppla en eller flera domäner till butiken måste man först aktivera butiken och göra den synlig. Man måste även göra vissa inställningar hos sin domänleverantör/webbhotell.

Man kan peka domänen på två olika sätt:

  • CNAME mot shop.abicart.se
  • A-pekare (A-record) mot IP-adress: 192.121.104.141.

Man kan inte peka om domänen via namnservrar (name servers) utan det går endast via CNAME eller A-pekare (A-record). 

När detta är gjort kan man lägga in domänen i butiken. Då går man till  Inställningar -> Domäner & SEO och klicka på fliken ”Domäner”. Lägg till domänerna ni har pekat om (med och utan www). 

URL-inställningar

Här påverkar du hur adresserna till de olika sidorna i butiken ska se ut. Varje sidas fullständiga adress skapas utifrån namnet på varje produkt, produktgrupp, egen sida osv. Efter att inställningarna på denna sida har sparats kommer det att skapas nya adresser till alla sidor i butiken.

De gamla adresserna kommer att finnas kvar och vidarebefordra besökaren till de nya under tre månader. Om du har lagt till egna länkar direkt i t.ex. en egen sida eller produktgrupp kommer du framöver att behöva länka om enligt de nya inställningarna. Efter att du har sparat inställningarna kommer de nya adresserna att genereras och du kan inte ändra inställningarna under tiden som genereringen pågår.

Domännamn
Välj domänen i listan.

Språkprefix
Har man endast ett språk bör man inte använda något språkprefix alls. Man lämnar då detta fältet tomt. Har man samma domän kopplad till flera språk måste man använda språkprefix. Man brukar då inte ange något språkprefix på basspråket men på alla andra språk anger man ett prefix. Exempelvis /en/ för engelska, /dk/ för danska osv. 

Suffix
Om man vill ha en filändelse på adresserna i butiken kan man ange den här, exempelvis html, php osv. Detta är endast estetiskt och har ingen teknisk betydelse. Det vanligaste är att man lämnar detta fält tomt. 

Mappstruktur 
Man kan styra hur sidornas adresser (URL'er) ser ut. Kryssar man i "Inkludera produktgrupperna i artiklarnas URL:er" så kommer kategorierna visas i sidornas länkar. Exempelvis: /kläder/dam/byxor/. Detta är bra ur SEO-synpunkt så man bör ha denna ruta i kryssad. 

Mapp för artiklar
Frivilligt fält om man vill ha ett extra ord i adressen på produktsidor. Vill man ha så korta länkar som möjligt bör man lämna detta fält tomt. 

Mapp för egna sidor
Frivilligt fält om man vill ha ett extra ord i adressen på egna sidor. Vill man ha så korta länkar som möjligt bör man lämna detta fält tomt. 

Startsida
Frivilligt fält om man vill ha ett extra ord i adressen på startsidan. Vill man ha så korta länkar som möjligt bör man lämna detta fält tomt.

Videoguide