Facebook CAPI

Facebook Conversion API (CAPI)-integrationen möjliggör så att events skickas till Facebook via vår server istället för genom webbläsaren

Det låter likt funktionen för Facebook-pixel som finns idag men den fungerar lite annorlunda:

 1. Ni lägger till pixel/token i Abicart admin som möjliggör denne pixel/token på er webbplats.
 2. Facebook använder denna pixel/token för att spåra händelser och konverteringsinformation till Facebook Ads Manager

Hur skiljer sig CAPI från en Facebook-pixel?

Facebook CAPI är ett komplement till Facebook-pixel och riktar sig främst till besökare som äger en iOS-enhet med en version 14 eller högre.


Med Facebook-pixel sker all datasamling via besökarens webbläsare medan det i kombination av CAPI skickas via våra servrar.


Facebook-pixel: Facebook kollar efter events och hämtar data direkt från webbplatsen baserat på besökarens aktivitet. Det är ett ganska pålitligt sätt, men i och med de förändringar Apple nyligen gjort gällande integritet så kunde pixeln inte alltid korrekt spåra användandet av er webbplats.


Vissa webbläsare kan också välja att inaktivera spårning via pixeln.


Facebook-CAPI kan spåra denna data även om webbläsaren blockerar pixelspårning så med CAPI får man mer korrekt data. Notera att Facebook CAPI inte ersätter Facebook-Pixel utan är ett komplement till den. 


Vår integration ser till att ingen händelse eller information spåras dubbelt om man har både pixel och Facebook CAPI. Om informationen kommer in via Facebook Pixel ser vi till att den inte dupliceras när vi skickar informationen via CAPI, detta för att säkerställa att mätningarna blir korrekta.

Steg-för-steg:

 1. Klicka på Utseende -> Teman -> redigera tema.
 2. Klicka på Tillägg -> Facebook.
 3. Lägg till ett korrekt Pixel-ID
 4. Lägg till en korrekt Access token
 5. Spara

För att se att det fungerar gör ni så här:

 1. Förhandsgranska temat
 2. Nu landar du i din butik och vilket innebär att vi skickat en “PageView”-händelse både via pixeln och vår server
 3. Klicka på valfri produkt och en händelse för “ViewContent” spåras
 4. Lägg till en produkt i varukorgen och spåras händelsen för “AddToCart”

Så här ser du informationen:

 1. Gå till Facebook Business Account
 2. I Business Account, välj “Events Manager”
 3. Välj här “Din pixel-integration”
 4. Händelser registrerade både via webbläsare och server listas här

Krav från Facebook

Business Manager - Ni behöver ett Business Manager-konto för att använda detta API.


Pixel-ID: Ni behöver ett pixel-ID för att kunna använder deras konverterings-API. Om ni redan har en Facebook-pixel för webbplatsen rekommenderar vi att ni använder samma pixel-ID för både webbläsar- och serverhändelser.


Access token - För att använda detta konverterings-API behöver ni generera en access token som används som en parameter i varje API-förfrågan.


Det finns två sätt att skaffa en Access token:


Via Events Manager (rekommenderat), följ dessa steg:

 1. Välj den pixel ni vill implementera i Events Manager
 2. Klicka på fliken för inställningar
 3. Under sektionen för “Conversion API”, klick på Genereate access token-länken under “Set up manually” och följ instruktionerna.
 4. När ni har fått er Access Token, klicka på “Manage integrations” i “Overview”-fliken.
 5. Klicka på “Manage” bredvid Conversions API
 6. Detta skapar en Conversion API-app och användare för er.

Det behövs inte genomföras någon granskning eller några förfrågningar rörande behörigheter.


Via en egen app:

Om du redan har en egen app i Facebook kan du generera access token i Business Manager.

 1. Gå till Business settings
 2. Tilldela en pixel till din systemanvändare (System user). Det går också att skapa en ny systemanvändare i det här läget.
 3. Välj den tilldelade systemanvändaren och klicka på generera.

Det behövs inte genomföras någon granskning eller några förfrågningar rörande behörigheter.