Försäljning av nedladdningsbara filer

Sälj digitala filer som PDF, MP3 osv.

Vad är försäljning av nedladdningsbara filer?

Det är en funktion som gör att man kan sälja filer som köparen laddar ner efter slutfört köp. Det kan handla om allt från mjukvaror och dokument till musik- och videofiler.

Om köparen har ett inloggningskonto kan hen logga in i butiken och där se alla sina tidigare beställningar samt ladda ner redan beställda filer. Som butiksinnehavare kan du bestämma hur länge en viss fil ska vara tillgänglig för kunden.

Det maximala utrymmet för dina filer är 100 MB. Om du behöver mer utrymme än så kan du dock lägga filerna på en egen server. Vi skyddar dina filer för allmän åtkomst med hjälp av en krypteringsmetod. Maximal storlek per fil är här 300 MB. Större filer måste delas upp i flera mindre.

Skapa en nedladdningsbar artikel

Skapa först en produkt som vanligt under Produkter -> Ny produkt.

Klicka sedan på fliken "Nedladdningsbara filer".

Klicka på "Ny fil".

Det finns två sätt att använda funktionen:

Ladda upp en fil

Välj en fil från din egen dator och klicka "OK". Filen kommer då laddas upp på produkten. Max filstorlek är 10 MB/fil.

Ange en URL (extern länk)

Om du vill ladda upp filer från en egen server anger du filens fullständiga adress (URL), t.ex. http://min-domän.se/filer/nedladdningsbar_fil.pdf

Filen måste vara tillgänglig på servern för nedladdning utan lösenordsskydd. När kunden köper en sådan här fil kommer vi kryptera den riktiga URL'en.

Begränsa tiden då filen är nedladdningsbar

Om man vill begränsa tiden som filen går att ladda ner efter köp anger du det i detta fältet. Man anger ett heltal från ett (1) och uppåt för antalet dagar filen ska vara tillgänglig för nedladdning.