Generella inställningar

Butikens generella inställningar. Dölj butiken, minsta beställningsbelopp mm.

De generella inställningarna för butiken finns under Inställningar -> Generellt.

Gör din butik synlig eller dold

För att göra din butik synlig behöver du klicka bort Dölj butiken. Om du vill dölja butiken tillfälligt kryssar du i den här rutan. (Endast inloggade administratörer har åtkomst till en dold butik.)
Kom ihåg att trycka på den gröna knappen Spara.

Minsta beställningsbelopp

Om du anger ett belopp här kan dina besökare inte lägga några beställningar under detta belopp. Gränsen avser det totala kassabeloppet inklusive frakt- och andra avgifter, oavsett om detta totalbelopp är inklusive eller exklusive moms.

Text på adressetiketter

Används för att infoga t.ex. butikens namn och adress i adressetiketter. De senare skapar du under fliken ”Beställningar”.

Exportinställningar

Beroende på vilket operativsystem och kalkylprogram man har på sin dator behöver man göra några exportinställningar så att man kan öppna filen korrekt.

Ställ in hur filen ska sparas, exempelvis kommaseparerad med teckenkodningen UTF-8. Då kommer alla exporter i systemet (se nedan) skapa filerna i detta format.

  • Artikelexport (Sortiment → Export) [Webshop Bas och Plus]
  • Beställningar (Beställningar → Export) [Webshop Bas och Plus]
  • Kunder (Kunder → Export) [Webshop Plus]

Kryssrutan för ”Inkludera avgränsare på första raden i filen” finns till för att göra det lättare att öppna filen i nyare versioner av Microsoft Excel.

Rekommenderade inställningar för användare med Microsoft Excel

Avgränsare: kommatecken Teckenkodning: ISO-8859-1 Kryssa även i rutan ”Inkludera avgränsare”.