Olika utlösare och variabler i Google Tag Manager

En lista på utlösare (triggers) och variabler för användning i Google Tag Manager.

För support eller frågor om Google Tag Manager maila shop@textalk.se

Utlösare och Variabler i Google Tag Manager

Utlösare och variabler är vad som är tillgängligt att spåra i GTM (Google Tag Manager).

Variabler inom utlösaren "tws-purchase" 

//Det här eventet triggas när en kund har gjort ett köp//

 • transactionId = Ordernummer
 • transactionTotal = Totalsumma ex moms.
 • totalIncVat = Totalsumma, inklusive moms.
 • transactionTax = Summering av moms
 • transactionShipping = Fraktkostnad, ex moms.
 • currencyCode = Valutakod, exempelvis "SEK".
 • paymentFee = Avgift för betalningsmetod.
 • transactionProducts = En lista (array) av produkter.

transactionProducts består av:
    id = Ordernummer
    articleId = Artikelns ID
    name = Artikelns namn
    sku = Artikelns SKU
    articleNumber = Artikelns artikelnummer
    price = Artikelns pris
    vat = Artikelns momssats

Variabler inom utlösaren "tws-pageview"

//Det här eventet triggas när en kund har navigerat på sidan//

 • customerEmail = Kundens e-postadress (om inloggad)
 • customerPhone = Kundens telefonnummer (om inloggad)
 • page = Vilken sida som de navigerat till (URL)
 • title = Sidans titel
 • pageType = Sidtyp ("home",  "product", "category", "cart" osv)
 • articleNumber ) = Artikelnummer (om tillgänglig)
 • articlePrice = Artikelpris (om tillgänglig)
 • articleId = Artikel-ID (om tillgänglig)
 • articleNumber = Artikelnummer (om tillgänglig)
 • transactionTotal = Totalen i varukorgen (om tillgängligt)

Variabler inom utlösaren "tws-pageview-articlegroup"

//Det här eventet triggas när en kund har navigerat till en artikelgrupp//

 • customerEmail = Kundens e-postadress (om angiven)
 • customerPhone = Kundens telefonnummer
 • title = Sidans titel
 • page = Sidans URL
 • articlegroupId = Artikelgruppens ID

Variabler inom utlösaren "tws-pageview-article" 

//Det här eventet triggas när en kund har navigerat till en artikel// 

 • customerEmail = Kundens e-postadress (om angiven) 
 • customerPhone = Kundens telefonnummer
 • title = Sidans titel 
 • page = Sidans URL 
 • articleId = Artikelns ID
 • articleNumber = artikelnummer

Variabler inom utlösaren "tws-pageview-checkout"

//Det här eventet triggas när en kund har navigerat till kassan// 

 • customerEmail: Kundens e-postadress (om angiven) 
 • customerPhone = Kundens telefonnummer 
 • title: Sidans titel 
 • page: Sidans URL 
 • orderId: Ordernummer, 
 • currencyCode: Valuta,
 • totalCost: Totalsumma, 
 • orderItems: Inkluderar varje artikel i varukorgen med följande uppgifter: 
 • articleId: Artikel-ID, 
 • itemPrice: Pris på artikel, 
 • quantity: antal av denna artikel

Variabler inom utlösaren "tws-pageview-checkout-success"

//Det här eventet triggas när en kund har navigerat till tacksidan// 

 • customerEmail: Kundens e-postadress 
 • customerPhone = Kundens telefonnummer 
 • title: Sidans titel 
 • page: Sidans URL 
 • orderId: Ordernummer

Variabler inom utlösaren "tws-article-added"

Det här eventet triggas när en kund lägger en vara i varukorgen

 • page: Sidans URL
 • transactionId: Ordernummer
 • transactionTotal: Totalsumma ex moms.
 • orderItem: Inkluderar varje artikel i varukorgen med följande uppgifter: 
 • articleId: Artikel-ID, 
 • itemPrice: Pris på artikel, 
 • quantity: antal av denna artikel

 

Variabler inom utlösaren “tws-theme-loaded” 
Det här eventet triggas när första laddning av sidan är klar
 • theme = Tema namnet, exempel “fabrikk”
 • version = Temats version, exempel “1.6”