Hur lägger jag till en alt-text på en produktbild?

Det är fördelaktigt att lägga till alt-texter på dina produktbilder dels ur SEO perspektiv, om bilden inte laddas korrekt eller om en person med synsvårigheter är inne i din butik och använder skärmläsare eller annat hjälpmedel.

För att lägga till alt-texter på dina produkter gör du följande:

  1. Gå till "Sortiment" och "Produkter"
  2. Klicka på "Redigera" för produkten.
  3. Lokalisera bilden som du vill lägga till information för genom att klicka på ikonen med en liten pil.
  4. Här lägger du till dina alt-texter och bildinformation.
  5. Spara

bild-namn-abicart

Samtliga alt-texter lägger du in per språk som du har aktivt i din butik. Du kan även lägga till ett unikt filnamn till varje produktbild.

Om du inte lägger in egna alt-texter skapas detta automatiskt utifrån namnet på produkten.

Filnamnet får inte innehålla specialtecken, mellanslag eller å, ä, ö.