Produktimport med kundens val

Lägg till och uppdatera varianter på produkterna via import.

Vad är kundens val?

Om man säljer produkter där köparen kan välja olika varianter, exempelvis storlek, färg, modell, material eller liknande. Detta kallas för "kundens val" i Abicart. För att inte behöva lägga in detta manuellt på varje produkt kan man göra detta via en import.

Hur ska filen se ut för att importera kundens val?

I en vanlig import behövs endast artikelnummer för att identifiera produkten men för att importera kundens val behövs även ett extra artikelnummer för själva valet (varianten). Så för att skapa en helt ny produkt med kundens val via import behövs minst följande egenskaper finnas med i filen:

  • artikelnummer (för huvudprodukten)
  • produktnamn (på butikens basspråk)
  • artikelnummer för kundens val
  • namn på kundens val, exempelvis "Färg". 
  • pris (i butikens basvaluta)

Exempel på hur importfilen kan se ut vid import av en produkt med tre storlekar och två färger.

import-kv-3

I exemplet ovan så kostar storlekarna small och medium lika mycket, 100 kr medans large kostar 125 kr. Man kan även importera produktens andra egenskaper som beskrivning, vikt osv. i denna importen men ovan visas de kolumner som är obligatoriska för att skapa en ny produkt vid en import. 

Det spelar ingen roll i vilken ordning egenskaperna ligger i filen. När man gör själva importen så väljer man egenskap för varje kolumn. Mer om detta längre ner.

Skapa importmallar

För att kunna importera kundens val behöver man först skapa s.k. importmallar för valmöjligheterna. Vill man exempelvis importera storlekar och/eller färger behöver man skapa en mall för varje kundens val. I detta exempel, en för "Storlek" och en för "Färg". 

Gå till Sortiment -> Importera.

I översta blocket "Om import" finns en rubrik en bit ner som heter "Import av kundens val". Klicka sedan på länken "Mallar för import av kundens val".

Klicka på "Lägg till ny".

Namn - Ange ett namn på mallen, exempelvis "Storlek". 

Radioknappar istället för rullgardin - Denna inställningen gäller endast ett klassiskt tema som inte längre finns. Denna inställningen kommer döljas inom kort.

Detta val kan ha prispåverkan - Om vissa val ska kosta extra behöver man aktivera denna inställningen.

Eventuell prispåverkan tillämpas innan priset multipliceras med de numeriska textfält som påverkar kvantiteten. - Om man använder två textfält där köparen själv ska ange olika värden, exempelvis om man säljer en produkt där köparen ska ange egna mått på höjd och bredd. Då kan man kryssa i denna inställningen så multipliceras dessa värden innan priset läggs på. Då får man exempelvis få ut ett kvadratmeterpris på produkten.

Detta val kan ha viktpåverkan - Om vissa val väger mer än originalprodukten behöver man aktivera denna inställningen.

Egna egenskaper (lagersaldo, artikelnummer, bild) - Vill man kunna ange lagersaldo eller koppla en bild till varje val så ska denna inställningen vara aktiverad. Man bör alltid kryssa i denna rutan. 

Klicka på spara-knappen när mallen är klar. 

Det vanligaste inställningarna är att man kryssar i "Detta val kan ha prispåverkan" samt "Egna egenskaper". 

 

Om man har produkter med flera olika egenskaper, så som färg, storlek, modell, material osv. måste man skapa en mall för varje egenskap. 

Importera kundens val i Abicart

Gå till Sortiment -> Importera.
Vid "Välj fil" väljer man filen man vill importera.
Dubbelkolla så att det är valt "Automatiskt" både vid "Fälten separeras med" samt "Teckenkodning" samt att "Uppdatera informationen" är vald vid "Om produkt redan finns i sortimentet". Se bild.  

import_steg-1

Klicka sedan på fortsätt-knappen nere till höger.

Vi kommer då till följande sida.

I detta exempel finns det rubriker på första raden i varje kolumn i importfilen. Dessa vill vi inte importera utan kryssa i "Första raden innehåller kolumnrubriker".

För att systemet ska veta vilken kolumn som innehåller respektive egenskap måste vi välja detta. Eftersom vi har tydliga kolumnrubriker är det enkelt att välja. Artikelnummer i första kolumnen och produktens namn i den andra osv. Välj kolumn för alla egenskaper som ska importeras. 

Har man många egenskaper så kan man behöva scrolla i sidled för att se alla kolumner. Är det någon egenskap man inte vill uppdatera väljer man "Ignorera kolumnen" så hoppas den över. 

Innan vi startar importen så finns det en kryssruta som heter "Spara kolumnordning till framtida importer". Om man har väldigt många egenskaper som man vill uppdatera och vet med sig att man kommer göra denna importen flera gånger så kan spara en mall för kolumnordningen. 

Om man kryssar i den så kan man nästa gång klicka på länken "Ladda sparad kolumnordning" istället för att välja varje kolumn en och en. Notera att det måste vara exakt samma kolumnordning i filen för att det ska bli rätt.

Vet man med sig att denna importen endast kommer göras en gång så låter man kryssrutan vid "Spara kolumnordning till framtida importer" vara tom och sedan klickar man på "Starta importen". 

Beroende på hur många rader (produkter) det finns i filen så tar detta olika lång tid. Är det få rader går det på ett par sekunder men är det många, tusentals rader kan det ta en halvtimme, timme eller till och med flera timmar. Vänta tills allt är klart och då ser det förhoppningsvis ut något liknande som den här bilden.

I detta fall fanns sju rader i filen. Vi kryssade i att första raden innehöll rubriker så den ignorerades. Resterande sex rader importerades.

Att tänka på:

  • Produkter med kundens val måste ha ett huvudartikelnummer samt ett unikt artikelnummer på varje val.
  • Varianter av samma produkt måste ligga direkt under varandra i filen. De importeras i den ordning de finns angivna i filen.