Importera kundpriser

Importera kundspecifika priser på en kundgrupp textfil (csv)

Hur fungerar en kundprisimport?

Istället för att manuellt gå in och ange alternativa priser på alla produkter på varje kundgrupp kan man göra en import via textfil som snabbt uppdaterar alla priser i filen. 

Kundprisimport finns endast i abonnemangen Webshop Plus och Webshop Pro.

 

OBS!!! Denna importen gäller endast "gamla" sättet för prissättning där man anger kundspecifika priser under fliken "Produkturval och priser" direkt på kundgruppen.

Används prislistor importeras kundspecifika priser i en egen prislista under Produkter -> Prissättning. 

Hur ska importfilen se ut?

Filens utseende kan variera beroende på olika valutor som är aktiva i butiken. För att se exakt hur filen ska se ut för er, gå till Kunder -> Importera kundpriser. Under rubriken "Importera kundpriser och produkturval" visas en punktlista med vilka kolumner som måste finnas med i filen för att importen ska fungera. 

I detta exempel har vi endast SEK som aktiv valuta i vår butik och då ska filen se ut så här: 

Kundgruppens namn

Ange namn på kundgruppen. Namnet måste stämma exakt med gemener och versaler. Om inte kundgruppen redan finns kommer den skapas. 

Produktnummer

Ange produktens produktnummer. Om produktnumret inte finns i butiken kommer man få ett felmeddelande vid importen och den avbryts helt. 

Det går inte att ange ett annat pris på kundens val. Det är endast huvudproduktens pris som man kan ange.

Pris (SEK)

Ange ett nytt pris för produkten. 

Om man vill att produkten ska ha samma pris som ordinarie pris måste produktnummer finnas med och man lämnar då prisfältet tomt. 

Extrapris (SEK)

Ange ett nytt extrapris för produkten. 

Exempelfil

Nedan visas ett exempel på hur en importfil kan se ut. 

 

Att tänka på

  • Filen som ska importeras måste vara en textfil som har semikolon som avgränsare. 
  • Såväl priser som extrapriser kan lämnas tomma. Om enbart produktnummer förekommer betyder det att produkten ingår i kundgruppens urval med normalpris. 
  • Vid en import kommer kundgruppens tidigare inställningar att nollställas. Sedan importeras de produktnummer och priser som finns med i filen. Man kan alltså inte endast uppdatera ett produktpris via en import utan alla produkter och alla priser måste finnas med i importfilen.
  • När filen är klar och ska importeras måste man ta bort kolumnrubriker på rad 1 (som detta exempel visar). Första raden måste vara en produkt.