BL Administration: Integration mot Björn Lundéns Administration

En funktion som exporterar beställningar och produkter till ekonomi- och bokföringsprogrammet BL Administration.

Vad är BL Administration?

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.

Att tänka på innan man aktiverar integrationen

  • Alla artiklar måste ha ett unikt artikelnummer samt ett namn. Även varje val måste ha ett namn och artikelnummer om man använder kundens val (ex. storlekar och färger). 
  • Tänk på att aktivera butikens aktiva valutor i BL. Om en valuta inte är aktiverad i BL kan vi inte exportera en order lagd i den valutan. 
  • Om man har varianter (kundens val) så måste dessa skapas i butiken första gången och sedan exporteras till BL för att synkningen ska fungera. Man kan alltså inte exportera varianter från BL till butiken första gången.

Aktivera integration med Textalk Webshop i BL

Starta BL Administration och öppna ditt företag som måste vara lagrat i molnet och välj BL integration under menyn Arkiv.

Leta upp integrationen Textalk Webshop i listan över tillgängliga integrationer och tryck Aktivera.

Bekräfta genom att trycka på ”Ja, påbörja integrationen”.

Koppla butiken till ert företag i BL

Välj BL integration under menyn Arkiv i BL Administration. Högst upp och längst till höger ser ni ett litet kugghjul, klicka på detta.

Markera er publika nyckeln så som visas ovan och därefter högerklicka och välja kopiera. Denna nyckel behöver ni klistra in den på inställningssidan för BL i Textalk Webshop så som visas nedan.

Logga in i er butik och gå till Inställningar -> Externa kopplingar -> BL Administration.

Vid "Anslutning", klistra in ert företags publika nyckel och tryck därefter på Spara.

Frakt och andra produkter för avgifter

Nästa steg är att se till att det finns 5 artiklar i BL för Frakt, Postförskott, Transaktionsavgift, Rabatt och Annan betalning. Ni behöver lägga upp dessa artiklar manuellt i BL.

Ange artikelnumret för respektive artikel i BL under avdelningen Artikelnummer så som visas nedan.

Exakt hur dessa artiklar ser ut i BL beror bland annat på hur ni vill bokföra dessa i BL. Artikeln för frakt skulle exempelvis kunna se ut så här i BL administration:

Detta gör att frakten bokförs på konto 3520 - Fakturerade frakter

Händelseinställningar

Detta betyder:
Exportera beställning: Här anger man vad som skall hända när en order regisrerats i Textalk Webshop. I vårt exempel anger vi att så fort ordern registrerats i Textalk Webshop skall den att överföras till BL (det kan ta några minuter även om det står Uppdatera direkt).

Exportera artikel vid tillägg/ändring: Här anger man vad som skall hända om en artikel uppdateras i Textalk Webshop. Man kan välja att överföra artikeln till BL. Men man bör inte aktivera både export och artikelimport samtidigt utan välja en av dessa.

Artikelimport: Här kan man ange att Textalk Webshop med jämna mellanrum skall hämta artikelinformation från BL. Man bör inte aktivera både export och artikelimport samtidigt utan välja en av dessa. I vårt exempel har vi angivit att vi vill hämta artikel-information från BL klockan 10:10 varje dag.

Exportera kundlista: Här kan man ange att Textalk Webshop med jämna mellanrum skall överföra kundinformation från Textalk Webshop och överföra dessa till BL. Man bör inte aktivera både Exportera kundlista och Importera kund samtidigt utan välja en av dessa.

Importera kund: Här kan man ange att Textalk Webshop med jämna mellanrum skall hämta information om nya och uppdaterade kunder från BL och lägga in dem i Textalk Webshop. . Man bör inte aktivera både Exportera kundlista och Importera kund samtidigt utan välja en av dessa.