Integration mot Fortnox

Koppling mot affärs- och ekonomisystemet Fortnox

Vad är Fortnox?

Fortnox är en molnbaserad plattform för ekonomiadministration, för småföretag, redovisningsbyråer, föreningar och skolor. 

Förutom populära program för t.ex. fakturering, bokföring, löner och utläggshantering finns hundratals branschspecifika lösningar från andra leverantörer som är integrerade i vår plattform.

Att tänka på innan man aktiverar integrationen

  • Integration till Fortnox ingår i abonnemang Abicart Pro.
  • Alla artiklar måste ha ett unikt artikelnummer samt ett namn. Även varje val måste ha ett namn och artikelnummer om man använder kundens val (ex. storlekar och färger). Notera att blanksteg/mellanslag ej är tillåtet. 
  • Tänk på att aktivera butikens aktiva valutor i Fortnox. Om en valuta inte är aktiverad i Fortnox kan vi inte exportera en order lagd i den valutan. 
  • Om man har varianter (kundens val) så måste dessa skapas i butiken första gången och sedan exporteras till Fortnox för att synkningen ska fungera. Man kan alltså inte exportera varianter från Fortnox till butiken första gången.

Aktivera licens för Integration i Fortnox

För att du skall kunna koppla ihop Fortnox med Abicart måste programlicensen för Integration vara aktiverad i Fortnox. Om du inte redan har licensen för Integration behöver du lägga till den. Gör så här:

  1. Logga in på ditt konto i Fortnox.
  2. Klicka på ”Administrera användare” så som visas i bilden nedan.
  3. Aktivera licensen för Integration.

Koppla butiken till Fortnox

Under Inställningar -> Externa kopplingar -> Fortnox hittar ni inställningarna för Fortnox.
Det första som behöver göras är att koppla ihop er butik med ert företag i Fortnox.

Klicka på länken som visas på bilden nedan:

fortnox-4

Logga sedan in i Fortnox med dina inloggningsuppgifter för Fortnox.

När det är klart står det Anslutning + företagets namn samt en länk för att logga ut.


Nästa steg är att man skapar tre artiklar i Fortnox. Anledningen är att dessa ska kopplas ihop med eventuella fraktavgifter, rabatter samt andra betalmetoder. Ange exakt samma artikelnummer på dessa artiklar i de tre fälten nedan. 

Exempelvis de artikelnummer som bilden visar.

Det går även att ange en specifik fraktartikel på varje leveransmetod. 
Inställningar -> Frakt -> välj leveransmetod, redigera -> Fortnox

Artikelexport

Exportera alla artiklar på nästa händelse - Kryssa i rutan om man vill exportera hela sortimentet vid nästa händelse, exempelvis när man uppdaterar en artikel. 

Inkludera kundval i artikelnamnet - Om man har artiklar som har kundens val så kommer varje variant exporteras till Fortnox som en separat artikel. För att kunna se skillnad på alla varianter bör man kryssa i denna rutan som gör att namnet på varianten läggs till efter huvudartikelns namn. 

Dolda artiklar i butiken avmarkeras som "webshop-artikel" i Fortnox - När en dold artikel exporteras så blir den ingen "webshop-artikel" i Fortnox. 

Artikelimport

Endast webshop-artiklar - Importen hämtar endast de artiklar som är markerade som "webshop-artiklar" i Fortnox.

Importera artiklar från Fortnox v3

Om man har haft en tidigare integration till Fortnox så kryssar man i denna inställningen första gången man kopplar ihop sig med denna intergrationen. 

Typ av resurs i Fortnox

Välj typ av resurs i Fortnox för varje betalmetod. 


E-postmeddelanden

Inställningarna ovan är om man vill skicka ut e-post från Fortnox. 

Faktura, kontantnota, offert eller order

Under ”Type of resource in Fortnox” ställer ni in vad som skall skapas i Fortnox när en beställning i Abicart överförs till Fortnox. Det som står i menyn är typ av dokument i Fortnox, det som står längst till höger är betalningsmetoden i Abicart.
Beroende på hur beställningen i Abicart betalas kan ni välja om det skall skapas en Faktura eller en Kontantnota (som inte nödvädnigtvis måste vara betald med kontanter, det kan exempelvis vara med kreditkort).
Här visas ett exempel: Tänk på att bilden är tagen med 4 betalningsmetoder, har du 2 betalningsmetoder så kommer du ha 2 alternativ och inte 4. 

Bokföringskonton

Under Sales and operation income accounts anges bokföringskonton för försäljning beroende på av man säljer en vara eller tjänst samt vilken momssats som gäller. Använder man Standard BAS plan skulle det kunna se ut så här:

Händelseinställningar

Detta betyder:

Exportera beställning: Här anger man vad som skall hända när en order regisrerats i Abicart. I vårt exempel anger vi att så fort ordern registrerats i Abicart skall den att överföras till Fortnox (det kan ta några minuter även om det står Uppdatera direkt).

Exportera artikel vid tillägg/ändring: Här anger man vad som skall hända om en artikel uppdateras i Abicart. Man kan välja att överföra artikeln till Fortnox. Men man bör inte aktivera både export och artikelimport samtidigt utan välja en av dessa.

Artikelimport: Här kan man ange att Abicart med jämna mellanrum skall hämta artikelinformation från Fortnox. Man bör inte aktivera både export och artikelimport samtidigt utan välja en av dessa. I vårt exempel har vi angivit att vi vill hämta artikel-information från Fortnox klockan 10:10 varje dag.

Exportera kundlista: Här kan man ange att Abicart med jämna mellanrum skall överföra kundinformation från Abicart och överföra dessa till Fortnox. Man bör inte aktivera både Exportera kundlista och Importrera kund samtidigt utan välja en av dessa.

Importera kund: Här kan man ange att Abicart med jämna mellanrum skall hämta information om nya och uppdaterade kunder från Fortnox och lägga in dem i Abicart. . Man bör inte aktivera både Exportera kundlista och Importrera kund samtidigt utan välja en av dessa.

Hur hanteras kunder?

Om man är inloggad kund i Abicart:
I första hand kollar vi om kund i Abicart redan är ihopkopplad med kund i Fortnox. Då används den kunden i Fortnox.
I andra hand kollar vi om det finns kund i Fortnox med samma kundnummer (eget kundnummer) i Abicart. Då används den Fortnox-kunden.
I tredje hand kollar vi om det finns kund med samma e-postadress. Då används den Fortnox-kunden.
Om inget ovanstående uppfylls skapas en ny kund i Fortnox.

Om man inte är inloggad kund i Abicart:
Vi kollar om det finns kund med samma e-postadress i Fortnox. Då används den Fortnox-kunden.
Om inget ovanstående uppfylls skapas en ny kund i Fortnox.

Nya momsregler från 1:e juli, 2021

Om man säljer utomlands behöver man göra vissa inställningar för att det ska kunna exporteras korrekt till Fortnox.

Börja med att aktivera "moms per land" i butiken.

1) Inställningar -> Moms -> Hantering av priser.
Här måste "Priser anges exkl. moms" vara vald. Ni kan fortfarande visa priserna inkl. moms ute i butiken. Det hanterar ni under "Presentation" precis under denna inställning.

2) När inställningen ovan är sparad så kommer det visas en ny inställning längst ner på samma sida som heter "Moms per land".
Lägg till de länder utanför EU som ska betala moms, exempelvis Tyskland och Spanien och ange sedan procentsats för dessa länder. Spara.

När detta är klart loggar man in i Fortnox och skapar de momssatser som ska används i Fortnox:

image (1)

Därefter skapar man försäljningskonton för varje land i Fortnox. Här finns instruktioner för detta i Fortnox manual: https://support.fortnox.se/ordlista-bokforing/oss-one-stop-shop

 

När detta är klart kommer man kunna välja försäljningskonto per land under Inställningar -> Externa kopplingar -> Fortnox i Abicart:image (2)