Visma/SPCS: Integration med Visma Administration

Koppla ihop ekonomi- och affärssystemet Visma SPCS med butiken

Integration med Visma/SPCS

För support eller frågor om denna integration maila support@abicart.se

Genom att koppla butiken till ett ekonomisystem kan delar av orderhanteringen och bokföringen skötas automatiskt. Det finns ett antal ekonomisystem på marknaden som erbjuder tekniska möjligheter för integration med din webbutik. 

Integration med Visma/SPCS fungerar endast med abonnemang Abicart PRO.

Exportera ordrar och kunder till Visma Administration 1000 eller 2000. För närvarande fungerar kopplingen inte i någon annan version av Visma. Det går också att inledningsvis föra över ett kundregister från SPCS till Abicart. Notera att programmet kräver tilläggsprogrammet Visma Integration (som säljs av Visma).

Med denna koppling kan du överföra

  • beställningar och kunder från Abicart till Visma/SPCS (du kan välja mellan att överföra beställningar från och med ett visst datum eller endast hämta nya),
  • kundregister från Visma/SPCS till Abicart.
  • hela eller delar av produktregistret från Abicart till Visma/SPCS och tvärt om,
  • lagerstatus från Visma/SPCS till Abicart (både manuellt och med hjälp av en funktion som regelbundet skickar aktuell lagerstatus till Abicart).

 

Kontaktinformation till Visma

Hemsida: http://www.vismaspcs.se

Telefon: 0771 / 44 22 00

Inställningar i butikens administrationsdel

När tilläggstjänsten är aktiverad gå till Inställningar -> Externa kopplingar -> fliken "Visma integration".

I faktarutan till höger så laddar ni hem applikationen samt en installationsmanual. Läs igenom och följ sedan instruktionerna för att aktivera kopplingen.

Fyll i användarnamn och lösenord. Du bestämmer själv lösenordet som måste anges i integrationsprogrammet vid varje överföring.

Att tänka på

Det finns tre komponenter som du som butiksägare behöver för att integrationen mellan Textalk Webshop och Visma Administration ska fungera:

  • Visma Administration (köps av Visma),
  • Visma Integration (ett tillägg till Visma Administration som köps av Visma),
  • vårt program för integration mellan Abicart och Visma.

Vanliga frågor och svar

Q: Jag får "Felkod 137" när jag startar integrationsprogrammet

S: Sökvägen till Visma Administration är felaktig. I integrationsprogrammet måste du ange sökvägen till din lokala "Visma Administration"-installation, t.ex. C:\Documents and Settings\Application Data\Visma Administration.

Q: Jag får "Felkod 583" när jag startar integrationsprogrammet

S: Din licens för Visma Administration gäller inte för Visma Integration. Kontakta Visma SPCS för information och ändring av din licens.

Q - Jag har precis uppdaterat Visma Administration och får nu felkod 676 när jag ska logga in. Vad är det för fel?

S - Felet uppstår då det har aktiverats en ny funktion i Visma som heter "Behörighetskontroll". Detta innebär att när integrationsprogrammet startar behöver programmet "logga in i Visma" men de användaruppgifter som ni har skapat i Visma.

Ni hanterar detta under Arkiv -> Användare i Visma Administration