Integration mot Visma eEkonomi

Exportera artiklar, kunder och beställningar till Visma eEkonomi

För support eller frågor om denna integration maila support@abicart.se

Vad är Visma eEkonomi?

Visma eEkonomi är ett program för bokföring online. Fakturera digitalt och koppla ihop eEkonomi Smart med banken så sker mycket av bokföringen automatiskt. Sedan godkänner du bara med ett klick.

Visma eEkonomi känner av hur dina kunder vill ha sina fakturor och skickar dem automatiskt via brev, pdf eller e-faktura. Du behöver inte frankera och posta fakturor – det sköter programmet. Med andra ord, fakturera mindre och få mer betalt. Leverantörsfakturor tolkas av Visma eEkonomi, och du behöver bara godkänna dem. Effektivare blir det inte.

Kom igång med Visma eEkonomi

Integration till Visma ingår i abonnemang Abicart PRO.
Köp först ett abonnemang på Vismas hemsida. Ni beställer sedan tilläggstjänsten "Koppling till Visma eEkonomi" under "Mitt abonnemang".

Aktivera tillvalet för integrationer i Visma eEkonomi

För att du skall kunna koppla ihop Visma eEkonomi med Abicart måste tillvalet för integrationer vara aktiverat i Visma eEkonomi. Gör så här:

  1. Logga in på ditt konto i Visma eEkonomi.
  2. Under menyn till vänster hittar du "Tillval", välj denna.
  3. Välj sedan "Fler tillval" och scrolla ner till "Visma Integrationer"
  4. Välj denna och tryck på "Aktivera"

Koppla Abicart Webshop till Visma eEkonomi

Gå till Inställningar > Externa kopplingar > Visma eEkonomi (eAccounting)

  1. Klicka på länken Connect to "Visma eAccounting". Du blir nu omdirigerad till en sida hos Visma där du loggar in med dina inloggningsuppgifter till Visma eEkonomi.
  2. Efter inloggning kommer du till en sida med rubriken "Request for Permission", här behöver du ge integrationen åtkomst till Visma eEkonomi genom att trycka på knappen "Allow".
  3. Du dirigeras nu tillbaka till Abicart - det ska nu stå ditt företagsnamn i VismaeEkonomi vid rubriken "Anslutning".

Så här ser det ut när din Abicart kopplat till ditt företag i Visma eEkonomi:


Nästa steg är att se till att det finns 5 artiklar i Visma eEkonomi för frakt. Du behöver skapa dessa själv i Visma eEkonomi.

1. Frakt

För att frakten skall bokföras korrekt behöver du först skapa en artikelkontering för frakt. Det gör du här i Visma eEkonomi :

Sedan skapar du en artikel för frakt. Denna artikel skall ha artikelkonteringen "Frakt" som du just skapat.

Därefter anger du artikelnumret för frakt under inställningarna i Abicart.

Gör på liknande vis för Postförskott, Transaktionsavgift, Rabatt.

2. Presentkort

För övrig betalning, vilket bara kan vara presentkort behöver ni skapa en artikelkontering för presentkort och därefter skapa en artikel med denna kontering.

För presentkort skall man välja ett konto som ej redovisas på momsrapporten, välj exempelvis konto 2420 (förskott från kunder). Man kan även välja konto 2421 (ej inlösta presentkort) om detta konto är aktiverat i kontoplanen.

Därefter skapar man artikel och väljer artikelkonteringen presentkort så som bilden nedan visar.

Under Standardbetalningsvillkor anger du vilket betalningsvillkor nya kunder skall få i VismaeEkonomi. I exemplet nedan har vi angivit att när en ny kund registrerar sig i Abicart och sedan överförs till Visma eEkonomi så skall betalningsvillkoret på kunden sättas till 10 dagar netto.

Under Betalningsvillkor i Visma kopplar man ihop en betalningsmetod i Abicart (detsom står längst till höger) med ett betalningsvillkor i Visma. Det skulle kunna se ut exempelvis såhär:

I vårt exempel gör detta att om en kund valt att betala beställningen mot Swish så kommer betalningsvillkoret i Visma anges till "10 dagar netto". Det som står menyn är vad det blir för betalningsvillkor i Visma, det som står längst till höger är vilken betalningsmetod det motsvarar i Abicart. 

Under Leveransvillkor i Visma kopplar man ihop en leveransmetod i Abicart med ett leveransvillkor i Visma. Det som står i menyn är det som skall anges i Visma och det som står längst till höger är vad leveransmetoden heter i Textalk Webshop. Ni skulle kunna skapa ett leveransvillkor i Visma som heter "Hämtas" och koppla detta till "Hämta din beställning hos Fyndiga Djur". På motsvarande vis kan ni lägga till leveransvillkor i Visma som passar till de övriga leveransmetoder i Abicart.

Under Dokument i Visma anger ni vad integrationen skall lägga in i Visma eEkonomi när en beställning i Abicart överförs till Visma eEkonomi. Det som står i menyn är typ av dokument i Visma, det som står längst till höger är betalningsmetoden i Abicart. Visma eEkonomi hanterar 3 typer av dokument, "Order", "Fakturautkast" och "Order betald medkreditkort".

Order och fakturautkast överförs till Visma eEkonomi och måste därefter hanteras manuellt. En "Faktura betald med kreditkort" skapar en betald faktura i Visma eEkonomi och bokför detta som enfodring på kortinlösare. När ni får pengar från kortinlösaren skall detta bokföras som inbetalningfrån kortinlösare.


 

Händelseinställningar

Under Händelseinställningar ställer du in när saker skall överföras till eller från Visma. Om det är tomt under denna rubriken så måste ni klicka på spara-knappen en gång först. Då kommer inställningarna visas. 

Det kommer då se ut så här:

Exportera beställning: Här anger man vad som skall hända när en order registrerats i Abicart. I vårt exempel anger vi att så fort ordern registrerats i Textalk Webshop skall den överföras till Visma eEkonomi (det kan ta några minuter även om det står "Uppdatera direkt").

Exportera artikel vid tillägg/ändring: Här anger man vad som skall hända om en artikel uppdateras i Abicart. Man kan välja att överföra artikeln till Visma eEkonomi. Men man bör inte aktivera både export och artikelimport samtidigt utan välja en av dessa.

Artikelimport: Här kan man ange att Abicart med jämna mellanrum skall hämta artikelinformation från Visma eEkonomi. Man bör inte aktivera både export och artikelimport samtidigt utan välja en av dessa. I vårt exempel har vi angivit att vi vill hämta artikelinformation från Visma klockan 10:10 varje dag (se bild ovan).

Exportera kundlista: Här kan man ange att Abicart med jämna mellanrum skall överföra kundinformation från Abicart till Visma eEkonomi. Man bör inte aktivera både "Exportera kundlista" och "Importera kund" samtidigt utan välja en av dessa.

Importera kund: Här kan man ange att Abicart med jämna mellanrum skall hämta information om nya och uppdaterade kunder från Visma eEkonomi och lägga in dem i Abicart. Man bör inte aktivera både "Exportera kundlista" och "Importera kund" samtidigt utan välja en av dessa.