Hur fungerar rabatten köp x, betala för y?

Köp 3, betala för 2, etc.

Rabatter fungera på så sätt att det dras av ett värde på en eller flera produkter i kassan. Rabatten visas endast i kassan för köparen. Vill man visa ett prisavdrag direkt på produktsidan ska man istället ange extrapris på produkten. Vill man ge rabatt på totalsumman i kassan ska man använda sig av presentkort. 

Om det finns flera aktiva rabatter så kommer systemet välja den bästa rabatten på varje produkt. Man kan alltså endast få en rabatt per produkt. 

Rabatter finns endast i abonnemangen Webshop Plus och Webshop Pro.

Skapa köp X betala för Y-rabatt

Klicka på Rabatter -> Ny rabatt -> Köp X, betala för Y-rabatt.

Namn

Ange ett namn på rabatten. Detta namn visas i admin samt i kassan och på orderbekräftelsen. I vårt exempel anger vi "Köp 3, betala för 2"

Rabattinställningar

Här finns två val, "Köp (antal):" är antalet av artikeln man måste ha i varukorgen för att rabatten ska aktiveras. I vårt exempel anger vi en trea i detta fält. 

I fältet "Betala för (antal):" anger vi antalet artiklar köparen ska betala för. I vårt exempel anger vi en tvåa här. 

Notera: Denna rabatt fungerar endast på en och samma produkt. Man kan inte blanda olika produkter.

Schemaläggning

Om man villa att rabatten endast ska gälla en viss tid kan man ange start- och slutdatum. Tänk på att dygnet börjar kl 00.00 och slutar 23.59.
Vill man ha en rabatt som gäller exempelvis ett dygn anger man 2019-01-01 kl 00.00 som starttid och sedan 2019-01-01 kl 23.59 som sluttid.

Koder

Vill man att kunderna ska ange en rabattkod för att aktivera rabatten kryssar man i rutan "Använd koder". Längst ner i rutan visas befintliga koder på rabatten.

För att skapa en ny kod, klicka på "Lägg till kod". 

I fältet "kod" kan man ange en egen rabattkod eller så klickar man på knappen "Generera" så skapas en kod automatiskt. 

Antal gånger koden kan användas

Vill man begränsa koden till endast ett visst antal köp så anger man ett nummer i fältet. Annars är koden obegränsad.

Produkturval

Här ställer man in vilken eller vilka produkter som ska påverkas av rabatten. Om rabatten ska gälla alla produkter kryssar man rutan till höger om "Hela sortimentet". Man kan även söka fram en specifik produkt genom att ange namn eller artikelnummer. Det går även att markera hela produktgrupper. 

OBS! Om en produkt tillhör flera produktgrupper så måste produktens primära produktgrupp markeras för att produkten ska komma med i rabatturvalet. 

Kundurval

Här kan man styra vilka kunder som ska ha tillgång till rabatten. Man kan välja mellan "Samtliga kunder", "Alla kunder som inte är inloggade", "Samtliga inloggade kunder" eller en specifik kundgrupp.