Kundgrupper

Funktion för att ge inloggade kunder andra priser och/eller ge tillgång till ett annat produktsortiment.

Vad är kundgrupper?

En kundgrupp är en behållare för kunder, kundspecifikt produkturval och kundspecifika priser.

Kundgrupper finns endast i abonnemangen Webshop Plus och Webshop Pro.

Skapa en kundgrupp

Gå till Kunder -> Kundgrupper -> + Ny kundgrupp

När du skapar en ny kundgrupp kommer du direkt in på fliken "Egenskaper". Här döper du kundgruppen. Du väljer också vilka betalningsmetoder som ska dyka upp i kassan när kunder i den här kundgruppen är inloggade. 

Namn

Ange ett namn på kundgruppen, exempelvis "Återförsäljare". 

Betalningsmetoder

Här listas butikens alla tillgängliga betalmetoder. Vill man begränsa en betalmetod för en eller flera kundgrupper markerar man betalmetoden här samt ser till att inställningen "Gör tillgängligt endast för de kunder eller kundgrupper där jag anger det." är aktiverad på betalmetoden. 

Prissättning

Om man använder den nya funktionen för prislistor visas även ett block där man kan välja prislistor för "Ordinarie pris" samt "Extrapris". Prislistorna skapas under Produkter -> Prissättning. Man kan även välja prislistor för kundgrupperna under Produkter -> Prissättning -> fliken "Användande". 

Välj produkturval på en kundgrupp

När man redigerar en kundgrupp visas det två flikar överst, "Egenskaper" samt "Produkturval och priser". Under fliken "Produkturval och priser" väljer man vilka produkter som ska visas för inloggade kunder som tillhör vald kundgrupp. 

Använder man det gamla systemet för priser kommer man även kunna ange ett annat pris för produkterna i vald kundgrupp här.

I boxen "Produkturval" visas sortimentet som är valt för kundgruppen. "Samtliga produkter i butiken" är markerad som default och under den visas butikens alla produktgrupper på toppnivå. 

För att anpassa urvalet kan man kryssa i och ur produktgrupperna. För att välja enskilda produkter i en kundgrupp, klicka på pilen framför produktgruppens namn som då fälls ut. Kryssa sedan i "Anpassa produktvis inom gruppen" och markera sedan de produkter som ska visas för inloggade kunder som tillhör vald kundgrupp. 

Produkter som tillhör flera produktgrupper visas endast i sin primära produktgrupp. 

Lägga in kunder i en kundgrupp

När du skapat en kundgrupp är den tom.

Kunder hamnar i en kundgrupp på två olika sätt:

  1. Du skapar själv en kund och väljer att kunden ska ligga i en viss kundgrupp
  2. Kunden skapar konto och hamnar i en kundgrupp.

Skapa en kund

Gå till Kunder -> Kundregister -> Klicka på "+ Ny kund" uppe till höger

Du fyller själv i kunduppgifterna och ger sedan användarnamn och lösenord till kunden.

Kund skapar konto själv

Här ställer du in att dina kunder ska kunna skapa konto:

Gå till Kunder -> Kundinställningar -> Nya kunder

Du måste välja en kundgrupp som alla nya kunder hamnar i. Ett tips är att skapa en kundgrupp som heter "Ej godkända kunder". Sedan väljer du den här.

Skapa en kundgrupp för ej godkända kunder

Nu ska vi skapa en kundgrupp som heter "Ej godkända kunder".

Gå till Kunder -> Kundgrupper -> + Ny kundgrupp

Döp kundgruppen till "Ej godkända kunder". Om de ska kunna handla, välj vilka betalningsmetoder de ser i kassan:

När du sparat, klicka på fliken "Produkturval och priser":

Om de ej godkända kunderna ska se alla artiklar, bocka för det. Spara.