Kundregister

Hantera registrerade kunder

Vad är kundregister?

När en besökare skapat ett kundkonto eller registrerat sig för nyhetsbrev hamnar kunden i kundregistret. Som butiksägare kan man redigera kundinformationen, se kundernas tidigare beställningar, placera dem i en eller flera kundgrupper mm.

Kunder som inte registrerar sig utan handlar som gäst hamnar inte i kundregistret. All kundinformation kommer finnas på beställningen men inte i kundregistret.

Hantera kunder

Gå till Kunder -> Kundregister.

I översta blocket kan man söka fram kunder via kundnummer, namn, företag mm. samt filtrera efter kundgrupper, länder och om dom vill ha nyhetsbrev eller ej. 

Skapa ny kund från administrationen

Klicka på ”+Ny kund” uppe till höger.

Kunden läggs till automatiskt och du får direkt möjlighet att redigera kunduppgifterna.

ID

Kunden får ett ID som tilldelas automatiskt. Det går inte att ändra.

Skapad

Datum som visar när kunden skapades. 

Ändrad

Datum som visar när kundkontot ändrades senast. 

Eget kundnummer

Om dina kunder ska ha en egen kundnummerserie finns det en möjlighet att ange ett eget kundnummer för varje kund.

Användarnamn

För att en kund ska kunna logga in och komma åt sina ”egna sidor” måste de ha ett användarnamn och lösenord. Användarnamn som är läggs till här går att ändra i efterhand.

Lösenord

För att en kund ska kunna logga in och komma åt sina ”egna sidor” måste de ha ett användarnamn och lösenord.

Godkänd köpare

Om en inloggad kund ska kunna handla i butiken måste denna ruta vara ikryssad:

Vill ha nyhetsbrev

När man skickar ett nyhetsbrev (Kunder → Nyhetsbrev) kan man välja att skicka till alla kunder som vill ha nyhetsbrev. Då utgår systemet från denna inställning.

Butikens anteckningar

Ett fält för egna anteckningar om kunden.

Se kunders tidigare beställningar

Gå till Kunder -> Kundregister -> Klicka på kundnamnet för att komma in på kundkortet:

Uppe till höger på kundkortet kan du klicka på "Lista beställningar". Om kunden gjort några beställningar kommer dessa visas i orderlistan.

Radera kunder

Gå till Kunder -> Kundregister

I listan med kunder finns det en ikon med en papperskorg längst ut till höger på varje kund. Klicka på den så tas kunden bort.

Exportera kunder

För att exportera alla kunder till en fil klickar du på knappen "Exportera". Filen kan exporteras i flera olika format och detta styrs av butikens exportinställningar (Inställningar -> Generellt -> Exportinställningar).