Ny policy för samtycke till Cookies

Vad är cookies?

Varför använder vi policyn för samtycke till cookies?

Gammalt vs nytt, vad är skillnaden?

Vilka förändringar bör vi förvänta oss?

Vad är Googles samtyckespolicy?

Mer information om anpassade applikationer och deras samtycke till cookies?

Ny uppdatering


Vad är cookies?


Cookies är små datafiler som sparas i din webbläsare av webbplatsen du besöker för att hålla reda på dina aktiviteter på deras sidor och spara dina inställningar. De kan lagra unika identifierare för att känna igen din webbläsare och anpassa din upplevelse.


Till exempel när du besöker en ny webbplats. De kan be dig att välja önskat språk, valuta, logga in/registrera ett konto etc. Du utforskar webbplatsen, fyller i informationen och stänger ner webbläsaren.


När du bestämmer dig för att besöka samma webbplats nästa gång, kommer den att ta dig där du slutade med alla dina inställningar intakta. Webbplatsen kommer att visa personliga förslag genom att komma ihåg de val du gjorde under ditt tidigare besök.


Ovanstående är bara ett exempel på hur cookies kan användas.


Varför använder vi policyn för samtycke till cookies?


Som säljare är dessa cookies avgörande för att förstå dina besökares beteende. Dessa data är viktiga för att förbättra din webbplats och göra den mer tillgänglig för besökare.


Cookies kan lagra olika information som språk, valuta, enhet, spåra onlineaktivitet och anpassa annonser därefter. Det hjälper dig att göra en mer personlig upplevelse för varje besökare. Uppgifterna skiljer sig för varje webbplats och de tjänster som används av dem.


När vi samlar in cookies är det också viktigt att respektera deras integritet. Policyn för samtycke till cookies ger dina besökare möjlighet att kontrollera informationen de delar genom att ge dem ett val att acceptera eller avvisa cookies. Ingen information skickas eller spåras förrän besökaren gör ett val i popup-fönstret för cookiepolicyn.


Gammalt vs nytt, vad är skillnaden?


Gammalt beteende: Genom att besöka och surfa i webbshopen valde besökaren att acceptera cookies. Att välja att acceptera cookies i popup-fönstret för cookiepolicy bekräftade acceptans av användning av cookies. Om besökaren avvisade cookies omdirigerades de till EU:s webbplats för cookiepolicy.


Nytt beteende: Den nya cookiepolicyn har stora beteendeförändringar i bakgrunden baserat på besökarnas samtycke.


Cookiesamtycke är nu opt-out (i motsats till opt-in tidigare) för nya besökare, och kommer inte att samla in någon information om besökaren.


De måste uttryckligen välja "Acceptera" för att cookien ska samla in och spåra deras data. Genom att acceptera cookies kommer deras webbplats att återuppta alla normala funktioner och fungera som förväntat utan några begränsningar. De funktioner som begränsas av det nya beteendet listas nedan.


När de har avvisats kan de alltid "acceptera" det när som helst genom att klicka på "Cookie-ikonen" i det övre högra hörnet på webbsidan. Detta kommer att utlösa den automatiska datainsamlingen och den normala cookiefunktionen återupptas. Alla väntande cookies som inte är väsentliga läggs tillbaka.

 


De besökare som redan har accepterat cookies i det gamla beteendet kommer inte att påverkas av den aktuella ändringen. Om de vill avvisa det kan de göra det genom att klicka på cookie-ikonen i det övre högra hörnet på sidan.

Vilka förändringar bör vi förvänta oss?


Som standard är webbplatsens cookiepolicy inställd på "Avvisa". Så ingen data samlas in eller spåras. På grund av detta kan era besökare märka följande ändringar på din webbplats när detta träder i kraft:


 1. Favoritlistan fungerar inte eftersom det är en cookie-baserad funktion. Besökaren kan markera produkten som sin favorit, men den kommer inte att lagra den i listan.
 2. Jämför-knappen på produkten kommer att ha begränsad användning. Den visar produktjämförelsen, men produkten tas bort när den laddas om.
 3. "Senast besökta produkter" kommer alltid att vara tom om inte besökarna "accepterar" cookiepolicyn. Det beror på att den inte kan lagra denna information utan en cookie. 
 4. Facebook Pixel, Google Analytics, Google Tag Manager och Google AdWords kommer inte att fungera. Det kommer inte att samla in några uppgifter om användaren. 

 

Googles samtyckesläge ger dig ett alternativt sätt att fortfarande spåra de obligatoriska uppgifterna även om besökaren har avvisat cookies.

Det är de största delarna som påverkas.

 

Men om kunden väljer att "Acceptera" cookies igen, kommer den att återuppta spårningen med Google och Facebook Pixel. Men för dessa startas spårning på nytt till skillnad från andra och kommer inte ihåg vad kunden gjorde innan han accepterade cookies.

Vad är Googles samtyckesläge?

 

Webbplatser som använder Googles verktyg samlar inte in någon information när cookies avvisas. För att övervinna dessa dataspårningsbegränsningar som ålagts Googles verktyg stöder vi nu Googles samtyckesläge. Det hjälper dig att spåra de obligatoriska uppgifterna samtidigt som du respekterar dina besökares val. Du kan lära dig mer om Googles samtyckesläge här.

Hur fungerar det?

 

Med det nya Googles samtyckesläge, om besökaren accepterar cookies, kommer verktygen att fungera som vanligt och få detaljerad information om besökarnas beteende.

 

När Google Consent Mode är aktivt i butiken och besökaren har avvisat cookie-samtycke kommer det inte att sparas några detaljerade uppgifter som tidigare. Det kommer bara att skicka ett ping till Google för att berätta om det specifika målet har uppnåtts eller inte. Se till att dina marknadsföringsmål uppfylls samtidigt som besökarens samtycke till cookies respekteras.

 

Du kan aktivera Googles samtyckesläge under Utseende >> Teman >> Redigera >> Tillägg >> Cookie >> Googles samtyckesläge.

Mer information om anpassade applikationer och deras samtycke till cookies?

 

Denna cookiepolicy kommer endast att påverka de inbyggda funktionerna. Eventuella anpassade eller 3:e parts skript som läggs till manuellt i webshopen under teman eller på andra ställen som produktsida, kassa eller orderbekräftelsesidan kommer inte att påverkas av besökarens samtycke till kakor. Men det kommer att vara ditt ansvar för eventuella cookies som dessa skript sätter.

 

Om du vill veta mer om cookies och deras funktioner, vänligen kontakta supporten på support@abicart.se

Ny uppdatering:

 

Fördelar:

 1. Visa din anpassade text för dina besökare om den data som du samlar in och dina villkor. 
 2. Anpassa popup-fönstret med HTML och CSS. 
 3. Kräv samtycke till cookies från dina besökare genom att göra valet obligatoriskt.
 4. Googles samtyckesläge tillåter dig fortfarande att samla in besöksdata genom att respektera deras integritet när cookien nekas av besökarna.
 5. Den nya Facebook-cookie-medgivandefunktionen gör att Facebook-pixeln kan spåra all besöksdata och spara dem tills besökaren gör ett cookieval. Sedan, baserat på valet, kommer det att uppdateras på din spårningssida i Facebook.

 

Punkter att komma ihåg:

 1. Detta är endast tillgängligt i den senaste versionen av våra teman.
 2. Facebook Cookie Consent är inbyggt och har inte en explicit inställning som Google Consent mode.
 3. Statistiken kommer förändras när cookies är avstängt som standard, fram tills besökaren gör ett aktivt val och accepterar cookies.
 4. Om besökaren nekar cookien, kommer Facebook-cookiens samtycke inte att skicka den sparade informationen till din pixelspårningssida. Med andra ord, om besökaren aldrig ger cookie-samtycke, kommer funktionen för facebookspårning inte att skicka någon data alls.
 5. Statistiken kommer inte att påverkas för de befintliga besökare som redan har accepterat cookies redan före uppdateringen.

  Till exempel, om en köpare redan har accepterat cookies, kommer denna uppdatering inte att påverka deras val av kakor och fortsätter att samla in deras data.
 1. Anledningen är att en webbplats endast bör samla in cookies från användarna efter att de har gett sitt uttryckliga samtycke till de specifika syftena med användningen. Fram till dess är det alltså obligatoriskt att stänga av dem i enlighet med de rättsliga kraven. Det är deras val att välja vilken information de vill dela med sig av. Därmed efterlevs även andra tjänsters regler, bland annat Google Ads.
 2. Den nya cookiepolicyn är endast tillgänglig i den senaste versionen av våra teman, så det är dags att uppgradera ditt tema för att få tillgång till denna nya funktion.

 

Vilka är de nya inställningarna?

Nu har vi delat upp cookieinställningarna i två delar: Allmänt och Avancerat.

Allmän:

Här kan du styra anpassningen och valet av allmänna cookieinställningar.

Avancerad:

Här kan du slå på eller av popup-fönstret för cookiepolicyn i det här avsnittet. Men det är på egen risk.

 

Begär samtycke: Detta gör valet av kakor obligatoriskt.

När en ny besökare anländer till din webbplats kommer popup-fönstret att placeras i mitten av webbplatsen. (Som nyhetsbrev och andra popup-fönster)

Besökaren måste göra ett aktivt val för att kunna utforska webbplatsen.

De kan stänga den utan att göra något val, men för varje knappklick kommer den att fortsätta att dyka tillbaka tills de gör ett aktivt val.

Denna cookie-pop-up kommer inte att påverka andra pop-up-fönster som nyhetsbrev, besökstyp (företag eller privatperson).

 

Cookie-text:

Du kan lägga in ditt eget innehåll, designa din layout (HTML + CSS), lägga till bilder, videor och annan anpassning.

Cookiefältets text kommer att ha en fast obligatorisk text för sidan "Användarvillkor". Den är inbyggd och kan inte raderas. Men det kan anpassas med CSS.

Du kan ange HTML-anpassningen under (<>)-ikonen och motsvarande CSS under Stil >> Anpassad CSS i temat.

Abicart obligatoriska cookies:

 

SERVERID: Anger vilken av våra API-servrar som förfrågningarna ska gå till.

theme_id: Anger temat som ska användas när butiken laddas. Detta används mest under förhandsgranskning av tema.

diversity_twssessid_{Webshop UID}: Anger sessions-ID för den aktuella besökaren. Den sista delen av cookienamnet är webbutikens ID.

Om denna cookie tas bort och användaren har en aktiv varukorg kommer innehållet att tömmas om inte sessions-ID:t hämtas igen. Inloggade kunder loggas ut.

twssessid_{Webshop UID}: Samma som "diversity_twssessid_{Webshop UID}".

diversity_webshop_language: Anger språket som används i butiken

twsApi.Locale.currency: Används för att hålla reda på vilken valuta som ska visas på webbplatsen. Utan detta kommer standardvalutan att visas nästa gång sidan uppdateras/laddas om.

twsCore.pendingShipmentCountry: Anger leveransland som valts av besökaren. Beroende på leveransland kan momssatsen på priserna vara olika. Så den här kakan ser till att om sidan laddas om på något sätt kommer butiken fortfarande att visa samma pris.

cookie_accepted: Sparar valet för cookie-samtycke.