Hur fungerar procentuell rabatt?

Skapa en procentuell rabatt som dras av på artiklarna i kassan.

Rabatter fungera så att det dras av ett värde på en eller flera produkter i kassan. Rabatten slår ut först i kassan för köparen. Vill man visa ett rabattavdrag direkt på produktsidan och i produktkategorierna ska man istället ange extrapris på produkten. Vill man ge rabatt på totalsumman i kassan ska man istället använda sig av presentkort. 

Om det finns flera aktiva rabatter så kommer systemet välja den bästa rabatten på varje produkt. Man kan alltså endast få en rabatt per produkt. 

Rabatter finns endast i abonnemangen Webshop Plus och Webshop Pro.

Skapa en procentuell rabatt

Klicka på Rabatter -> Ny rabatt -> Procentuell rabatt.

Namn

Ange ett namn på rabatten. Detta namn visas i admin samt i kassan och på orderbekräftelsen. I vårt exempel anger vi "Höstrabatt 20%"

Rabattprocent

Ange värdet på rabattprocenten. I vårt exempel anger vi 20 för 20%.

Extrapriser

Om det finns extrapris på en eller flera produkter som inkluderas i rabatten kan man välja hur detta ska hanteras. Första valet, "Rabatten utgår från eventuellt extrapris, annars normalpriset" 
gör att rabatten dras av på eventuellt extrapris.

Det andra valet, "Rabatten utgår från normalpriset. Om ett extrapris finns för produkten används alltid det lägsta priset." drar av rabatten från ordinarie pris. Om extrapriset är bättre än rabatten används extrapriset. Annars appliceras rabatten på ordinarie pris.

Minsta varukorgsvärde (Minimum cart amount)

Ange ett värde när rabatten ska börja gälla. Det angivna värdet jämförs med varukorgens ordervärde. Ordervärdet beräknas utifrån den totala kostnaden för inkluderade produkter, men inkluderar inte avgifter eller rabatter. Belopp anges MOMS exkl. moms.

Schemaläggning

Om man villa att rabatten endast ska gälla en viss tid kan man ange start- och slutdatum. Tänk på att dygnet börjar kl 00.00 och slutar 23.59.
Vill man ha en rabatt som gäller exempelvis ett dygn anger man 2019-01-01 kl 00.00 som starttid och sedan 2019-01-01 kl 23.59 som sluttid.

Koder

Vill man att kunderna ska ange en rabattkod för att aktivera rabatten kryssar man i rutan "Använd koder". Längst ner i rutan visas befintliga koder på rabatten.

För att skapa en ny kod, klicka på "Lägg till kod". 

I fältet "kod" kan man ange en egen rabattkod eller så klickar man på knappen "Generera" så skapas en kod automatiskt.

Antal gånger koden kan användas

Vill man begränsa koden till endast ett visst antal köp så anger man ett nummer i fältet. Annars är koden obegränsad.

Produkturval

Här ställer man in vilken eller vilka produkter som ska påverkas av rabatten. Om rabatten ska gälla alla produkter kryssar man rutan till höger om "Hela sortimentet". Man kan även söka fram en specifik produkt genom att ange namn eller artikelnummer. Det går även att markera hela produktgrupper. 

OBS! Om en produkt tillhör flera produktgrupper så måste produktens primära produktgrupp markeras för att produkten ska komma med i rabatturvalet. 

Om produkten ingår i mer än en aktiv rabatt kommer systemet välja att ge kund den mest fördelaktiga rabatten. Flera rabatter kan inte kombineras på samma produkt. 

Kort sagt: en rabatt per produkt.

 

Kundurval

Här kan man styra vilka kunder som ska ha tillgång till rabatten. Man kan välja mellan "Samtliga kunder", "Alla kunder som inte är inloggade", "Samtliga inloggade kunder" eller en specifik kundgrupp.