Produktflöde: Facebook katalog

Feed för Facebook Katalog. Detta hittar du under Inställningar>Externa kopplingar>Produktflöden.

För att kunna lägga till sina produkter i Facebook business manager så är det några attribut på produkten som krävs, dessa är: 

 

  • Pris
  • Namn
  • Beskrivning
  • Artikelnummer
  • GTIN-nummer, MPN-nummer eller Brand (varumärke)
  • Bild
  • Aktiverat lagerhantering

 

Laddar man upp ett produktflöde i Facebook manager så får man tillgång till Facebooks olika försäljningskanaler, detta innefattar Facebook Shopping och Instagram shopping. 

I Facebook Business Manager, navigera dig till → Resurser → Kataloger. Välj ”E-handel” och ”Ladda upp produktinfo” (dataflöde). Lägg sedan till produkter genom att använda alternativet Data Feed. Välj ”Ange ett schema” och konfigurera det för att ladda upp produkter dagligen. Se till att du väljer standardvalutan korrekt.