Skapa egna sidor

Skapa informationssidor innehållande text, bilder och videoklipp

Vad är en egen sida?

Det är en funktion för att skapa fristående sidor som kan innehålla text, bilder och även produkter. Ett exempel på vanliga sidor är "Om företaget", "Hitta butiken" osv. 

Standardsidor

När man startar butiken så skapas det sex standardsidor. Dessa sidor går inte att ta bort men vissa går att dölja om så önskas.

Extrapriser

En sida som per automatik visar alla produkter som har ett extrapris.

Nyheter

En sida som per automatik visar alla produkter som är markerade som nyhet.

Villkor & info

En sida där man anger butikens användarvillkor. 

Vissa betalmetoder kräver att denna sidan är aktiv för att betalmetoderna ska fungera. Den får alltså ej vara dold. 

Angiven sida kunde inte hittas (Även kallad 404-sida)

En sida som man kommer till om man har surfat in på en gammal sida som inte längre finns. Det finns en standardtext med information på sidan som går att anpassa efter eget behov. 

Söksida

Om någon besökare använder butikens sökfunktion kommer man till denna sidan.

Kontaktformulär

En sida som innehåller ett kontaktformulär där kunderna enkelt kan kontakta butiken. Det finns fem fördefinierade fält, "Ditt namn", "Din e-postadress", "Ditt telefonnummer (frivilligt)", "Ärende" och "Meddelande". 

Hur skapar jag en egen sida?

Gå till Egna sidor -> Ny sida.

Överst visas ett block med två egenskaper, Sidnamn och Dölj.

Sidnamn

Här ange man sidans namn. I vårt exempel döper vi sidan till "Om butiken". 

Dölj sidan

En ruta man kan kryssa i om man vill dölja sidan. 

Lägg in innehåll på sidan

Under boxen finns en ny rubrik som heter "Lägg till här" och till höger om den finns fem knappar:

Produktgruppstabell

Ett skyltfönster som visar produktgrupper (kategorier).

Produktlista

Ett skyltfönster som visar produkter i en lista.

Produkttabell

Ett skyltfönster som visar produkter i en tabell.

Fullbreddsprodukt

Ett skyltfönster som visar en produkt.

Valfri text/bild

Ett skyltfönster där man kan lägga in texter, bilder, bädda in videoklipp (YouTube) mm.

Tänk på att om man skapar en tabell och/eller lägger in en bild i "Valfri text/bild" så får man vara försiktig med hur bredden på dessa objekt anges. Om man anger fasta pixelmått så kan sidan bli för bred och är då inte responsiv. Man kan behöva scrolla i sidled på mindre skärmar.

F.A.Q. - Vanliga frågor och svar

Q: Jag har skapat en egen sida men varför visas inte ute i butiken?

S: Egna sidor visas inte automatiskt i menyn utan man måste lägga in en länk till sidan i temat. Se avsnittet "Länka till en egen sida" i manualen.

 

Q: Jag har skapat en egen sida men den är för bred på mobiler, man måste scrolla i sidled för att kunna se hela sidan. Varför?

S: Troligtvis finns det en bild eller script där det är fasta angivna pixelmått som bredd. I bilder bör man ta bort HTML-koden helt för bredd och höjd. I tabeller och script behöver man istället ändra bredden till 100% för att ange ett fast mått. 

Exempel

Bilder

Ovanför den stora vira textrutan som finns i "Valfri text/bild" finns ett verktygsfält som innehåller två rader med ikoner. Klicka på ikonen längst ut till höger på översta raden som ser ut så här: <>

Man får då fram HTML-koden och den borde se ut ungefär så här: 

html-01-1

Det är koden "width" och "height" man måste ta bort så att sidan blir responsiv igen. 

När koden är korrekt korrigerad ser den ut ungefär så här:

html-02

Spara. 

 

Tabeller / script

En tabell och script ser lite annorlunda ut men det brukar alltid finnas en bredd och höjd med i koden. Här är ett exempel på en tabell som har fyra kolumner och tre rader:

tabell-01

Om vi tar oss en titt i koden (klicka på ikonen i verktygsfältet, längst ut till höger på översta raden som ser ut så här: <>): 

tabell-02

Vi ser då att på översta raden är hela tabellens bredd satt till 1500 px. Sedan har även varje kolumn ett fast värde på 250 px. Vi måste ändra detta till procentuella värden så att tabellen blir responsiv. 

I detta exempel är det ganska enkelt. Vi ändrar bredden till 100% och då kommer den täcka hela mittenfältet i butiken. Sedan får vi räkna lite matte i huvudet och räkna ut vad 100 / 4 är. Svaret är 25 och då behöver vi ange 25% som bredd på alla fyra kolumnerna.  

Vi justerar koden och då kommer det se ut ungefär så här när vi är klara: 

tabell-03

Glöm inte att spara. Nu är denna tabellen responsiv och kommer få plats på alla skärmar, även de små.