Integration mot Specter

I den här artikeln kan du läsa om vår nya uppdaterade koppling till affärssystemet Specter.

Vad är Specter?

Abicart har integrerad koppling mot affärssystemet Specter Business Management. Att använda ett modernt, webbaserat affärssystem ger dig friheten att arbeta var och när du vill, både på PC och Mac.

OBS! För att integrationen ska fungera måste alla produkter ha unika produktnummer, även kundens val (storlekar/färger) om detta används. Produktnumret får inte innehålla mellanslag utan man får istället använd bindestreck, understreck eller skriva ihop artikelnumret. Butikens basvaluta måste vara SEK.

För support eller frågor om denna integration maila support@abicart.se

Notera att integrationen inte har stöd att exportera produktpaket. 

Aktivera Specter i butiken

Gå till Inställningar -> Externa kopplingar -> Specter

INSTÄLLNINGAR

Kontoinställningar

smbID och md5key fås av Specter. Har du redan en koppling till Specter kan du kopiera dessa från sidan med den äldre specter-kopplingen. Detta används för att verifiera specter-kontot mot Textalk Webshop och vice versa.

Kund skapas

Ignorera att kontrollera e-postadress när en ny kund skapas

Denna ruta tillåter dig att välja att kunder ska jämföras mot person-/org-nr. Finns en kund med samma person-/org-nr. i Specter uppdateras informationen på denna.

Ignorera personnummer när en ny kund skapas

Denna ruta tillåter dig att välja att kunder ska jämföras mot e-postadress. Finns en kund med samma e-postadress i Specter uppdateras informationen på denna.

Är båda dessa fält ifyllda kommer båda att ignoreras och en ny kund skapas i Specter - oavsett om kunden redan finns eller ej.

Order exporteras

Skicka orderbekräftelse till kund från Specter

Denna ruta tillåter dig att skicka ut orderbekräftelse från Specter. Orderbekräftelse från Textalk Webshop kommer då inte att skickas ut till kunden.

Skicka en kopia av orderbekräftelse till administratör i Specter

Denna ruta tillåter dig som webshop admin att få orderbekräftelse från Specter. Orderbekräftelse från Textalk Webshop skickas då inte ut till dig.

Produktnummer för presentkort

Ange ett unikt artikelnummer för betalningsmetoden "Presentkort".
Notera att detta även behöver läggas in i Specter separat.

Produktnummer för rabatter

Ange ett unikt artikelnummer för rabatter.
Notera att detta även behöver läggas in i Specter separat.

articleno_payment

Ange ett unikt produktnummer för “Avgift som tillkommer i kassan vid beställning”.
I Textalk Webshop ställs detta in på varje betalningsmetod och innebär en avgift som tillkommer i kassan när kund väljer specifik betalningsmetod.
Notera att detta även behöver läggas in i Specter separat.

articleno_shipment

Ange ett unikt produktnummer för leveransmetod.
Notera att detta även behöver läggas in i Specter separat.

articleno_cod

Ange ett unikt produktnummer för betalningsmetoden “Postförskott”.
Notera att detta även behöver läggas in i Specter separat.

HÄNDELSEINSTÄLLNINGAR

Exportera beställning

I första listan väljs om beställningar ska exporteras.

Inaktiv - Ingen export görs.
Ordern registreras  - Beställning exporteras automatiskt till Specter när kund lagt beställningen.
Manuell export  - Beställning exporteras när du går till beställningssidan i Textalk Webshop och klickar på “Exportera”. I andra droplistan väljs att körning skall ske direkt till Specter (Uppdatera direkt) eller inte alls (Inaktiv).

Exportera produkt vid tillägg/ändring

I första listan väljs om produkter skall överföras till Specter (Produkt ändrad) eller om produkter inte skall överföras till Specter (inaktiv).
I andra listan väljs att körning skall ske direkt till Specter (Uppdatera direkt) eller inte alls (Inaktiv).

HUR FUNGERAR KOPPLINGEN?

Orderexport

Nytt i denna koppling är att ditt ordernummer i Specter visas på beställningen i Textalk Webshop.

Rabatter skickas nu som separata orderrader med minus-saldon till Specter. Rabatter lades tidigare in som procentsats vilket ibland ledde till problem.
Även presentkort skickas som en separat orderrad vilket innebär att det nu är möjligt att se alla betalningsmetoder på en beställning i Specter när en kund betalat med presentkort. Tidigare exkluderades alltid presentkort när order exporterades till Specter.

Orderredigering och Specter

Om man redigerar en beställning och det läggs till eller tas bort en produkt så kommer lagersaldot justeras automatiskt i Abicart men inte kunna synkas över till Specter. Man behöver ändra lagersaldot manuellt i Specter.

Artikelexport

Inledande export

När alla inställningar gjorts och kopplingen aktiveras kommer en initial export att göras från Textalk Webshop till Specter. Alla befintliga artiklar som har unika artikelnummer kommer då att exporteras. Om en eller flera artiklar redan finns i Specter kommer dessa uppdateras med ev. ny information som finns på artikeln.

Om en eller flera artiklar saknar artikelnummer kommer dessa inte att exporteras till Specter. Notera att det inte är tillåtet med mellanslag i artikelnumret.

Befintliga och nya artiklar

Om Artikelöverföring aktiverats exporteras artiklar till Specter när de ändrats i Textalk Webshop. Har en artikel samma artikelnummer i Textalk Webshop och Specter uppdateras artikeln i Specter direkt med den nya informationen (pris, namn etc.).
Finns ingen artikel med samma artikelnummer i Specter kommer en ny artikel att skapas i Specter.

Lagerhantering måste vara aktivt på artiklar i Textalk Webshop vid första exporttillfället föratt lager skall kunna syncas från Specter till Textalk Webshop.Koppla ihop leveransmetoderna mellan butiken och Specter

För att koppla ihop butikens leveransmetoder med Specter så behöver man ta reda på leveransmetodernas id-nummer. För att göra detta loggar du in i Textalk och går sedan till Inställningar -> Frakt och leverans. Klicka på leveransmetoden ni vill lägga in i Specter.

Leveransmetodens id-nummer visas då i webbläsarens adressfönster längst till höger. 

Detta id-nummer anger man sedan i fältet "Extern nyckel" på leveransmetoden i Specter.

Se bild nedan.