Språk

Aktivera och hantera flera språk i butiken

Hur fungerar språk i Abicart?

När man startar demobutiken så finns det ett språk aktivt och det är svenska. Vill man ha fler språk i butiken kan man enkelt aktivera detta under Inställningar -> Språk. 

Vad bör man tänka på när man aktiverar flera språk?

Standardord och fraser i exempelvis kassan är redan översatta men tänk på att alla produkter, produktgrupper, eget innehåll samt tema måste översättas. Detta kan man göra manuellt eller via import. Mer om detta längre ner i denna artikel. 

Aktivera flera språk

Gå till Inställningar -> Språk.

I blocket "Språkinställningar" finns en lista med alla språk. Välj det språk ni vill lägga till och klicka på "Lägg till", exempelvis engelska. 

Det visas nu ett nytt block under svenska som heter "ENG: English". Språket är dolt som default och anledningen är att man ska kunna översätta språket innan det aktiveras. Det finns även några andra inställningar man kan göra:

» Ange som standard

En länk för att byta standardspråk i butiken.

Aktivering

Välj att aktivera och dölja språket. Är dold vald visas endast språket i admin. 

Aktivera inte ett nytt språk innan alla produkter, produktgrupper, egna sidor och temat har översatts.

Standardvaluta

Välj en standardvaluta för det valda språket. 

» Radera detta språk

En länk för att radera språket. Alla översättningar för detta språk kommer raderas om man tar bort språket.

Om man aktiverar ett nytt språk och inte översätter alla produkter så kommer ändå produkten att visas men namn och beskrivning kommer vara tomt. Man kan därför inte exkludera vissa produkter i ett visst språk utan alla produkter kommer visas i alla språk.

Använd export och import för att översätta ett nytt språk

Om man har många texter som ska översättas så kan det vara lättare att göra detta i Excel än att gå igenom sidorna manuellt en-och-en i administrationen. Då kan man exportera en textfil med produkt-id samt basspråk och sedan skriver man in översättningarna i en tredje kolumn.

Gå till Inställningar -> Språk -> fliken "Exportera".

Här finns några val som man behöver göra innan filen kan exporteras.

Vilket språk vill du översätta från?

Om man har butiken på svenska och vill lägga till engelska som nytt språk så väljer man "Svenska (Basspråk)" här. Då kommer svenska texterna visas i en kolumn i filen så att man enkelt kan se vilken text som ska översättas till engelska.

Vilket filformat föredrar du?

Här måste man välja vilket format filen ska exporteras som. Det finns tre olika att välja mellan: 

CSV - Detta är det vanligaste formatet för en textfil och kan öppnas i alla kalkylprogram och fungerar på Windows, Mac och de flesta andra operativsystem.

ODS - Om man använder gratisprogrammet Libre Office (eller Open Office) kan man välja detta format. 

XLSX - Använder ni Excel så välj detta format. 

Om ni ska skicka iväg era texter för översättning hos ett översättningsföretag bör ni välja CSV som format. Om ni ska översätta texterna själva och har Excel som kalkylprogram väljer ni XLSX som format. 

Vilken data vill du inkludera?

Markera de olika egenskaper i butiken som ni vill översätta. Om ni har flera olika teman så kan man välja mellan alla dessa teman längst ner. Som default exporteras det aktiva temat. 

Klicka sedan på export-knappen och spara ner filen på er dator. 

Hur ser filen ut och hur översätter man?

När man har exporterat en fil och sedan öppnar den i Excel (eller det kalkylprogram man använder) så ska filen se ut ungefär så här. 

excel

Den innehåller tre kolumner:

Key

Detta är själva id-numret som texten identifieras med. Texten i denna kolumnen får inte ändras. 

Content

I kolumn B finns basspråkets texter. Det är dessa texter som ska översättas.

Translation

I kolumn C anger man översättningen på texterna som finns i kolumn B (content).

När translation-kolumnen är översatt sparar man filen. 

Importera översättningar

När man har översatt en fil kan man sedan importera den under Inställningar -> Språk -> Importera. Här finns ett val man måste göra först.

Välj språk att importera

Om man har översatt engelska och vill importera det som nytt språk måste man först lägga till  språket under Inställningar -> Språk (det kan fortfarande vara dolt). Sedan väljer man språket i listan här. 

Välj den fil som du vill importera

Välj filen med översättningen från er dator och klicka sedan på importera-knappen uppe till höger. 

Sedan är det bara att avvakta tills importen är klar.