Översättningar - Exportera/importera texter på flera språk

Importera översättningar på flera språk på alla texter i butiken.

När ni expanderar och blir större så vill många utöka sin shop med flera länder, valutor och språk. Tidigare fick man översätta alla sina texter i administrationen manuellt (bortsett från sortimentet). Nu kan man exportera alla texter i butiken. 

Om man går till Inställningar -> Språk måste man först aktivera de språk man vill ha i sin shop. 

Vill man aktivera ett språk men inte visa det ute i butiken direkt klickar man vara i "Dold" på språket. Då visas endast språkfälten i butikens administration.

Notera
Vid export av texter, gör inte ändringar i butiken innan du importerat det nya språket. Exporterade språksträngar importeras med samma nycklar, så om du gör ändringar i butiken innan import, finns risk att textsträngar importeras felaktigt.

Videoguide

 

Exportera fil för översättning

Gå till Inställningar -> Språk -> Exportera.

Exportera översättningar

Här visas flera val som måste göras. 

Vilket språk vill du översätta från? - Här visas en lista med de språk som är inlagda i butiken under Inställningar -> Språk.

Om du till exempel vill översätt från svenska till engelska väljer du svenska. Din exporterade fil kommer då innehålla tre kolumner. Id, källspråk (i detta exempel på svenska) och en tom kolumn där du skriver dina översättningar.

Vilket filformat föredrar du? - Man kan välja mellan tre olika format som filen ska exporteras som, CSV (semikolon-separerad textfil), ODS (Libre Office) eller XLSX (Excel). 

Är du osäker på vad du ska välja så rekommenderar vi XLSX som enkelt kan öppnas i Excel. 

Vilken data vill du inkludera? - Vill man översätta alla texter som redan finns inlagda i butiken kryssar man i alla rutor för Artiklar, Artikelgrupper, Leveransmetoder, Betalningsmetoder, Leveransinformation, Artikelmall, Egna sidor och Tema.

Tema - Här kommer en lista visas med butikens alla teman. Välj butikens aktiva team. I filen som exporteras finns det en färdig kolumn för översättningarna (translation) i exportfilen, varpå man skriver in sina översättningar för språket för respektive textfält.

Klicka sedan på exportera.

Var lägger jag in översättningarna i filen?

När man har exporterat en fil så öppnar man den i ett kalkylprogram, exempelvis Excel, Libre Office Calc eller liknande. Då bör filen innehålla tre kolumner, key, content och translation och se ut ungefär så här.

sprak-fil-01

Kolumn A: key

Denna kolumn innehåller vilken egenskap texten gäller. På bilden ovan så är exempelvis rad 2 en "artikel" med artikel-id 12565483 och innehållet "aftertext" vilket är fältet för text som visas efter beställningen. I kolumn B på rad 2 kan vi se den svenska texten det gäller som är "Text efter beställning".

Kolumn B: content

I den andra kolumnen visas i detta fall den svenska texten (då vi valde att exportera översättning från svenska ovan).

Kolumn C: translation

I den tredje kolumnen översätter vi texten som står i kolumn B till det språk vi vill lägga till i butiken, exempelvis engelska.

Hur importerar jag en fil när texterna har översatts?

När man har översatt en fil och vill importerar översättningar går man till Inställningar -> Språk -> Importera.

Importera översättningar

Välj språk att importera - Här visas en lista med butikens aktiva språk. Om man har översatt en fil från svenska och angett engelska texter i kolumn C väljer man "Engelska" i denna lista.

Välj den fil som du vill importera - Välj den översatta filen från din dator. 

Klicka sedan på importera-knappen. Klart!

Viktig information

Tänk på att:

  • Vid export av texter, gör inte ändringar i butiken innan du importerat det nya språket.
  • Språket måste finnas tillagt i butiken.
  • Man kan endast importera ett språk i taget.
  • Om man har exporterat filen som CSV måste filen vara sparad med teckenkodning "UTF-8" och avgränsaren satt som "kommatecken" för att kunna importeras.