Teknisk dokumentation för cookies och egna script

Koden du behöver för att köra egna script med korrekt samtycke.

När du lägger in egna script måste du själv se till att de bara körs när besökaren har gett sitt samtycke. Abicart kan inte avgöra om ditt script använder data, eller till vad, så det är upp till dig att se till att det bara körs efter besökarens medgivande (och medgivande krävs). 


OBS! I dagsläget (2022-05-23) är det inte möjligt för besökaren att tillåta cookies per kategori. Detta kommer uppdateras i framtiden, när ändamålsspecifikt samtycke släpps. 

Enkelt exempel på script med samtycke

Du kan lägga till egna script som kräver medgivande. Det finns medgivande för följande kategorier: 

  • Personanpassning ('personalization')
  • Marknadsföring ('marketing')
  • Analysdata ('analytics’)
  • Funktionalitet ('functionality')
  • Säkerhet ('security')

I exemplet nedan vill vi bara köra vårt script om besökaren har gett samtycke till att använda persondatan för marknadsföring: 

tws.on('script-load', function() {
twsCore.storage.awaitConsent('marketing', function() { // Byt ut 'marketing' till lämplig kategori

   // Byt ut den här raden mot ditt/dina marknadsföringsscript (utan <script>-taggar)

});
});

Har du flera script som kräver samtycke för olika kategorier (till exempel ett för analysdata och ett för funktionalitet) ser det ut såhär: 

tws.on('script-load', function() {
twsCore.storage.awaitConsent(‘analytics’, function() {

// Byt ut den här raden mot ditt/dina analysscript (utan <script>-taggar)

});
twsCore.storage.awaitConsent(‘functionality’, function() {

// Byt ut den här raden mot ditt/dina funktionalitetsscript (utan <script>-taggar)

});
});

Om besökaren vid ett senare tillfälle tar tillbaka sitt samtycke kommer scripten inte att köras nästa gång sidan laddas om. 

Lägg till en cookie som nödvändig

Om besökaren har gett sitt samtycke kommer inga cookies att tas bort, men om samtycke inte har givits rensar Abicart alla cookies vi inte känner igen. Om du vill att en cookie inte ska tas bort av Abicart måste du lista den som nödvändig (“essential”). 

OBS! I dagsläget (2022-05-23) är det inte möjligt att tillåta cookies per kategori. Detta kommer uppdateras i framtiden, när ändamålsspecifikt samtycke släpps. 

Ta reda på vad din cookie heter. I vårt exempel nedan heter cookien cookie_1. För att Abicart ska veta att cookie_1 aldrig ska tas bort automatiskt lägger vi till följande script i “Eget innehåll i HEAD”:

<script type="text/javascript">
 window.abiConsentExtraEssentials = {
   cookie: {
     list: [
       ‘cookie_1’,
     ],
   },
 };
</script>