Valutor

Aktivera flera valutor, koppla valutor till varandra, automatiskt uppdaterade växelkurser

Hur fungerar valutor i Abicart?

Alla butiker måste ha minst en valuta för att allt ska fungera. Har man flera valutor väljer man en valuta som basvaluta.

Hur många valutor kan man ha i butiken?

Vi har stöd för ett 30-tal olika valutor (SEK, EUR, USD, GBP och NOK är de mest populära) och det finns ingen begränsning i hur många valutor man kan använda. 

Tänk på att de betalmetoderna ni använder i butiken har stöd för butikens aktiva valutor. Kontakta respektive betalföretag för att reda på vilka valutor som stöds.

Hur ställer jag in valutorna?

Gå till Inställningar -> Valutor

Som default är SEK redan aktiverat i butiken och visas som ett eget block. Namnet på valutan finns till vänster. I mitten finns tre ikoner:

  • Ett hus - Visar att detta är butikens nuvarande basvaluta
  • Ett öga - Visar att valutan är synlig i butiken.
  • Ett öppet hänglås - Visar att valutan är manuell och ej låst mot en annan valuta.

Till höger i blocket finns en ikon med en pil, klicka på den så att hela SEK-blocket fälls ut. Här visas just inställningarna för punkterna vi gick igenom ovan. Inställningar för basvaluta, synlig/dold samt manuell/kopplad. 

Om man endast har en valuta aktiverad behöver man inte göra några inställningar här utan allt är redan korrekt inställt. 

Aktivera flera valutor

Under Inställningar -> Valutor finns ett block överst med rubriken "Valutainställningar". Det finns en lista med alla valutor som stöds. I detta exempel har vi redan SEK som basvaluta och vi lägger till EUR som en andra valuta. Välj "EUR: Euro" i listan och klicka sedan på "Lägg till".  Valutan visas nu i ett eget block under basvalutan som är utfällt. Följande inställningar finns: 

Euro

Namnet på valutan visas samt en länk, "» Ange som standard". Vill man använda denna valutan som basvaluta (istället för SEK som redan är basvaluta) klickar man på länken. 

Aktivering

Dom default är alla nya valutor man lägger till dolda. Detta är för att man ska kunna lägga till priser på alla produkter, fraktavgifter osv. För att valutan ska bli synlig ute i butiken och kunna användas måste man kryssa i "Synlig".

» Ta bort den här valutan

Alla valutor som inte är basvaluta har en länk som heter "» Ta bort den här valutan". Den raderar helt enkelt valutan från butiken. 

Prissättning 

Om man har flera valutor finns det två olika sätt att ange priser, manuell eller konvertera. Basvalutan är alltid "manuell" vilket innebär att man måste ange specifika priser på alla produkter, fraktavgifter osv. Genom att konvertera priser så kopplar man valutan mot basvalutan eller en annan manuell valuta och slipper då ange priser manuellt på alla produkter i den nya valutan. 

I detta exempel vill vi koppla EUR mot SEK. Vi väljer "Konvertera priser" och då visas två nya inställningar till höger. 

Valutaväxling

Här visas en lista på alla manuella valutor och man får välja en valuta som man vill koppla denna valutan mot. I vårt exempel har vi endast SEK som är manuell valuta och den är redan vald. 

Avrundning

Här finns en funktion där man kan välja att avrunda priserna efter dom har konverterats från vald valuta. Heltal, tiotal, hundradel eller ingen avrundning. 

Manuell eller automatisk växelkurs?

Till höger i översta blocket på sidan finns inställningar för "Hantera växelkurser". 

Växelkurs uppdateras automatiskt dagligen

Med detta val låter man Europeiska Centralbanken uppdatera valutorna automatiskt varje dygn efter aktuell växelkurs. 

Ange växelkurs manuellt för varje valuta

Med denna inställningen får man ange en egen valutakurs för varje kopplad valuta. 

Tänk på att valutor kan stiga och sjunka snabbt så har man manuellt inställda växelkurser måste man ha koll på aktuella kurser och justera manuellt med jämna mellanrum. Annars kan det vara risk att man har för låga eller för höga priser. Vi rekommenderar att man använder inställningen "Växelkurs uppdateras automatiskt dagligen" för att förhindra detta.